Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel 'Grapperhaus blokkeert benoeming van rechter in euthanasiecommissie'Het artikel 'Grapperhaus blokkeert benoeming van rechter in euthanasiecommissie'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23463

2020Z23463

(ingezonden 2 december 2020)

Vragen van de leden Tellegen en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel 'Grapperhaus blokkeert benoeming van rechter in euthanasiecommissie'

  1. Bent u bekend met het artikel 'Grapperhaus blokkeert benoeming van rechter in euthanasiecommissie'?
  2. Klopt het dat u voor de eerste keer in 20 jaar euthanasiewet een dergelijke benoeming blokkeert?
  3. Kunt u toelichten op basis van welke argumenten, bevoegdheden, motivering en criteria u in deze uitzonderlijke situatie gebruik maakt van uw vetorecht?
  4. Wat is de reden dat het blokkeren van de benoeming van een rechter in Nederland vrijwel nooit voorkomt en in context van de euthanasiewet zelfs nog nooit is voorgekomen?
  5. Ziet u er een risico in uit naam van de regering de benoeming van een rechter te blokkeren wanneer deze benoeming te maken heeft met een maatschappelijk gevoelig thema zoals euthanasie? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u toelichten welke vervolgstappen worden ondernomen nu de benoeming is geblokkeerd?
  7. In welke mate hebben de persoonlijke opvattingen van de kandidaat een rol gespeeld in het besluit?
  8. Kunnen de regionale toetsingscommissies in beroep gaan tegen dit besluit of kan de beslissing nog op een andere manier worden tenietgedaan?
  9. Kan de Kamer eventueel nog op een later moment vertrouwelijk worden geïnformeerd over de motivering achter deze beslissing?

 


Gerelateerd

Het artikel 'Grapperhaus blokkeert benoeming van rechter in euthanasiecommissie'

Het niet willen toelichten van de voorgenomen blokkade van de benoeming van een capabele jurist tot de regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE).

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’

Het bericht ‘AIVD blokkeert terugkeer tientallen Nederlandse piloten’

De benoeming van een bestuurder bij FPA Roosenburg

Het bericht ‘Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties’

Het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl