Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat hij het onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen probeert tegen te houdenHet bericht dat hij het onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen probeert tegen te houden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23455

2020Z23455

(ingezonden 2 december 2020)

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen) aan de minister-president over het bericht dat hij het onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen probeert tegen te houden

 1. Kent u het bericht ‘Rutte probeert onderzoek steun Syrische rebellen tegen te houden’? 1)
 2. Kent u het bericht ‘Rutte: steun aan Syrische jihadisten “goed uitzoeken”’? 2)
 3. Herinnert u zich dat u op 11 september 2018 aan de Kamer beloofde dat het kabinet heel goed zou gaan uitzoeken hoe het kon gebeuren dat Nederland jihadistische rebellen in Syrië heeft gesteund? 2)
 4. Heeft u gezien dat het onderzoek naar het niet-letale steun(NLA)-programma in Syrië zoals verzocht in de motie-Omtzigt c.s 3) nog niet is uitgevoerd?
 5. Vindt u het nog steeds een goed idee om onderzoek te doen naar hoe het heeft kunnen gebeuren dat in het kader van het NLA-programma Nederland steun heeft gegeven aan Syrische jihadisten?
 6. Deelt u de mening dat het een recht van de Kamer is om onderzoek te (laten) doen naar het handelen van de regering?
 7. Deelt u de mening dat het niet aan de regering is om Kamerleden onder druk te zetten om af te zien van onderzoek naar het handelen van de regering?
 8. Welke partijen en/of individuele Kamerleden zijn door u of namens u aangesproken om tegen de motie-Van Helvert c.s. 4) te stemmen?
 9. Welke partijen en/of individuele Kamerleden zijn door welke andere minister(s), door hen of namens hen, benaderd om tegen de motie-Van Helvert c.s. te stemmen?
 10. Is aan partijen en/of individuele Kamerleden iets in het vooruitzicht gesteld om tegen de motie-Van Helvert c.s. te stemmen, zo ja, aan wie is wat beloofd?
 11. Hebben Nederlandse bondgenoten bezwaren geuit tegen een Nederlands onderzoek naar de NLA-kwestie? Zo ja, van wie en wat waren de bezwaren?
 12. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden voor donderdag 3 december aanstaande, in verband met de aangehouden motie-Van Helvert c.s., die binnenkort in stemming gebracht kan worden?
 1. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2358353-rutte-probeert-onderzoek-steun-syrische-rebellen-tegen-te-houden.html
 2. https://www.ewmagazine.nl/4omvier/achtergrond/2018/09/rutte-steun-syrische-jihadisten-goed-uitzoeken-643260/
 3. Kamerstuk 32 623, nr. 231.
 4. Kamerstuk 32 623, nr. 307.


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl