Tweedemonitor / Kamervraag / Het recente onderzoek van het College van de Rechten voor de mens over zwangerschapsdiscriminatieHet recente onderzoek van het College van de Rechten voor de mens over zwangerschapsdiscriminatie

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23148

2020Z23148

(ingezonden 30 november 2020)

Vragen van de leden van Gijs van Dijk en Ploumen (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het recente onderzoek van het College voor de Rechten van de mens over zwangerschapsdiscriminatie

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Zwangerschapsdiscriminatie in de praktijk: ‘Die blik van: oh nee, niet nog een zwangere’? 1)
 2. Heeft u kennisgenomen van het derde onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar zwangerschapsdiscriminatie? 2)
 3. Wat is uw reactie op het gegeven dat van de vrouwen die actief zijn op de arbeidsmarkt en tussen 2016 en 2019 een kind kregen, 43% een of meerdere situaties heeft meegemaakt die duiden op zwangerschapsdiscriminatie en dat ten opzichte van de vorige meting van het College voor de Rechten van de Mens uit 2016, er in de aard en omvang van zwan­gerschapsdiscriminatie opnieuw niets veranderd is?
 4. Vindt u het ook schokkend dat vrouwen, vanwege het krijgen van een kind, een baan niet krijgen, een promotie mislopen of zelfs hun baan verliezen?
 5. Deelt u de mening dat bindende afspraken nodig zijn om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan? Zo ja, op welke wijze gaat u daarvoor zorgen? Zo nee, waarom niet? 
 6. Gaat u naar aanleiding van, opnieuw, een rapport van het College van de Rechten van de Mens met zorgwekkende cijfers rondom zwangerschapsdiscriminatie strenger handhaven? Gaat u de Inspectie SZW meer mogelijkheden geven om actiever te handhaven?
 7. Bent u het eens met de aanbeveling van het College voor de Rechten van de Mens dat de naleving van gelijkebehan­delingswetgeving zo spoedig mogelijk bevorderd dient te worden om zwangerschapsdiscriminatie te bestrijden? Zo ja, op welke wijze gaat u dit in gang zetten?
 8. Bent u bereid om bedrijven die betrapt worden op zwangerschapsdiscriminatie te namen en shamen?
 9. Hoeveel boetes heeft de Inspectie SZW afgelopen jaren opgelegd vanwege zwangerschapsdiscriminatie?
 10. Op welke wijze gaat u de informatievoorziening richting werkgevers en werknemers bevorderen om de behoeftes van het combineren van zwangerschap en werk bespreekbaar te maken op het werk?
 11. Bent u bijvoorbeeld bereid om opnieuw een campagne richting werkgevers op te zetten waarin wordt aangegeven dat zwangerschapsdiscriminatie verboden en bovendien kortzichtig is?
 12. Bent u tevens bereid om ook onder vrouwelijke werknemers een campagne te starten dat als zij zwangerschapsdiscriminatie ervaren zij dit (anoniem) moeten melden?
 13. Op welke andere manieren gaat u de meldingsbereidheid rondom zwangerschapsdiscriminatie bij vrouwen verhogen?
 14. Op welke wijze gaat de aanpak zwangerschapsdiscriminatie ‘de komende maanden een extra impuls’ krijgen? 3)
 15. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg Arbeidsmarkt van 7 december?

1) Volkskrant, 24 november 2020, "Zwangerschapsdiscriminatie in de praktijk: ‘Die blik van: oh nee, niet nog een zwangere’", https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zwangerschapsdiscriminatie-in-de-praktijk-die-blik-van-oh-nee-niet-nog-een-zwangere~bbbf41ec/

2) College voor de Rechten van de Mensen - Zwanger en werk dat baart zorgen - November 2020

3) Kamerstuk 30950, nr. 185


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het recente onderzoek van het College van de Rechten voor de mens over zwangerschapsdiscriminatie

Het bericht ‘Werkgever beboet voor discrimineren zwangere: Velen gaan de fout in’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht ‘Vier op de tien vrouwen op de arbeidsmarkt benadeeld vanwege zwangerschap of pasgeboren kind: zwangerschapsdiscriminatie nog steeds onverminderd groot probleem’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl