Tweedemonitor / Kamervraag / Menstruatiearmoede in NederlandMenstruatiearmoede in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23041

2020Z23041

(ingezonden 27 november 2020)

Vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over menstruatiearmoede in Nederland

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Gratis tampons van overheid zou eerlijk zijn’? 1)
  2. Heeft u kennisgenomen van de uitkomsten en aanbevelingen van de onderzoeken van Plan International 2) en het feministisch platform De Bovengrondse 3), die onderzoek hebben gedaan naar menstruatiearmoede in Nederland?
  3. Heeft het vervolggesprek met Plan Internationaal en De Bovengrondse reeds plaatsgevonden, waarover u in eerdere beantwoording van schriftelijke vragen aangaf om dit aan te gaan ‘om met hen de opbrengsten van hun acties naar aanleiding van dit onderzoek verder te bezien’? Wat zijn de uitkomsten van dit gesprek? 4)
  4. Deelt u de mening dat het beschikbaar stellen van menstruatieproducten op openbare plekken zoals buurtcentra, apothekers, scholen en andere openbare plekken een bijdrage kan leveren om menstruatiearmoede uit te bannen in Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zou dit in Nederland kunnen worden ingevoerd?
  5. Op welke wijze gaat u zelf actief een rol spelen in het doorbreken van taboes rond menstruatie en het vergroten van kennis over het goed gebruik van menstruatiemiddelen?
  6. Bent u bereid om, in navolging van het Schotse voorbeeld, menstruatiearmoede uit te bannen, door menstruatieproducten gratis aan te bieden aan vrouwen die dat niet kunnen betalen? Zo nee, waarom niet?

1) Nederlands Dagblad, 26 november 2020, ‘Gratis tampon van overheid zou eerlijk zijn’.

2) Plan International, 5 november 2019, ‘Bijna een op de tien meisjes heeft wel een geen geld voor maandverband’.

3) De Bovengrondse, 2019, ‘Verkenning van menstruatiearmoede in Nederland’.

4) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 976.


Gerelateerd

Menstruatiearmoede in Nederland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Autistische Gijs (11) kan nergens terecht voor zorg: ‘Hij zegt zelfs dat hij niet langer wil leven, hartverscheurend’'

Misstanden in het Europese wegtransport

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl