Tweedemonitor / Kamervraag / StudiefinancieringStudiefinanciering

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22884

2020Z22884

(ingezonden 26 november 2020)

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over studiefinanciering.

  1. Wat is het verschil aan gemiddelde studieschuld voor de invoering van het leenstelsel (cohort 2015/2016) en na de invoering ervan?
  2. Hoeveel voltijd Nederlandse studenten zijn sinds de invoering van het leenstelsel cohort 2015/2016 een nieuwe bacheloropleiding gaan doen en hebben geen recht gehad op een basisbeurs? Hoe groot is deze groep tot en met cohort 2021/2022?
  3. Hoeveel voltijd Nederlandse studenten zijn sinds de invoering van het leenstelsel cohort 2015/2016 een nieuwe masteropleiding gaan doen en hebben geen recht gehad op een basisbeurs? Hoe groot is deze groep tot en met cohort 2021/2022?
  4. Wat is het verschil tussen het maximaal te lenen hypotheekbedrag nu met een gemiddelde studieschuld ten opzichte van de oude basisbeurs? Kunt u een praktijkvoorbeeld voorleggen?
  5. Hoeveel kost het om een tweede bachelor of master studie in onderwijs en zorg voor alle studenten onder het wettelijk collegegeld te laten vallen? En hoeveel kost om bèta- en techniekstudies hieraan toe te voegen?
  6. Kunt u bovenstaande vragen uiterlijk 2 december 2020 beantwoorden?


Indiener

Lisa Westerveld (GL)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 18217 )

Publicatiedatum
26 November 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl