Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Onbegrip bij provincie over weigering Rijk om informatie voor stikstofaanpak te delen'Het bericht 'Onbegrip bij provincie over weigering Rijk om informatie voor stikstofaanpak te delen'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22883

2020Z22883

(ingezonden 26 november 2020)

Vragen van de leden Geurts, Amhaouch en Postma (allen CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Onbegrip bij provincie over weigering Rijk om informatie voor stikstofaanpak te delen'

 1. Kent u het bericht 'Onbegrip bij provincie over weigering Rijk om informatie voor stikstofaanpak te delen: ‘Te gek voor woorden’'? 1)
 2. Kunt u toelichten waar in de Wet natuurbescherming staat dat deze data niet gedeeld mogen worden met andere overheden vanwege privacy-redenen?
 3. Klopt het dat het proces van de stikstofanalyses vertraagd is door het ontbreken van data?
 4. Kunt u bevestigen dat het klopt dat informatie die aan provincies wordt geweigerd vanwege privacy-redenen of die zij vanwege diezelfde reden niet mogen gebruiken voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof, wél voor dat doel verstrekt is of gaat worden aan of gebruikt wordt door andere overheidsorganisaties (zoals het Kadaster), al dan niet tegen betaling? Zo ja, kunt u dan gemotiveerd toelichten waarom de eerder genoemde privacy-redenen hier niet gelden?
 5. Klopt het dat de gebiedsgerichte aanpak van provincies vertraagd wordt en dat hierdoor grote economische ontwikkelingen stil kunnen komen te liggen? Zo nee, waarom niet?
 6. Wat betekent het volgens u dat de gebiedsgerichte aanpak van provincies vertraagd wordt en dat hierdoor mogelijk ook grote infrastructurele projecten vertraging oplopen?
 7. Erkent u, indien de data daadwerkelijk niet gedeeld mogen worden, dat er een alternatieve oplossing moet komen, waardoor de provincie meer inzicht krijgt over mogelijke stikstofveroorzakers in een gebied, dit om geen onnodige vertraging op te lopen in de uitvoering? Zo ja, wat gaat u doen om hiertoe te komen?
 8. Kunt u aangeven waar het delen van soortgelijke informatie tussen verschillende (decentrale) overheden stuit op bezwaren naar aanleiding van “privacy-redenen”?
 9. Kent u het bericht 'Handvol agrarische bedrijven houdt Nederland op slot'? 2)
 10. Deelt u de mening dat het onderzoek, waarvan als werkwijze is gekozen om boerenbedrijven te gaan saneren, een onderzoek is waarbij de keuzes die je maakt, de uitkomsten van je onderzoek bepalen? Zo nee, waarom niet?
 11. Wat waren volgens u de uitkomsten geweest als in het onderzoek gekozen was voor het doorrekenen van industriële stikstofbronnen rondom natuurgebieden in de westelijke helft van Nederland?
 12. Kunt u de antwoorden op deze vragen voor de behandeling van de Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (Kamerstuk 35600) naar de Kamer sturen?

1) De Limburger, 25 november 2020, 'Onbegrip bij provincie over weigering Rijk om informatie voor stikstofaanpak te delen: ‘Te gek voor woorden’' (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201124_96687371)

2) Investico, 25 november 2020, 'Handvol agrarische bedrijven houdt Nederland op slot' (https://www.platform-investico.nl/artikel/handvol-agrarische-bedrijven-houdt-nederland-op-slot/)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl