Tweedemonitor / Kamervraag / Dreigende tekorten aan testmaterialenDreigende tekorten aan testmaterialen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22880

2020Z22880

(ingezonden 26 november 2020)

Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dreigende tekorten aan testmaterialen

Dreigt een tekort aan zogenaamde plastics voor testmachines, die nodig zijn voor het uitvoeren van COVID-19 testen? 1)

Worden deze plastics geproduceerd door Bioplastics in Landgraaf? Heeft u eerder onderdelen voor de testmachines bij dit bedrijf ingekocht? Zo ja, wanneer? 

Bij welke andere leveranciers zijn deze plastic onderdelen de afgelopen maanden ingekocht? Waar worden nu plastics ingekocht? 

Hoeveel bestellingen voor deze plastics heeft u in de afgelopen maanden geplaatst en bij wie? Hoeveel bestellingen staan nu nog uit? Heeft u voldoende bestellingen geplaatst om het benodigde aantal testen de komende maanden uit te kunnen voeren? 

Bent u bezig een eigen productielijn op te zetten voor deze plastics? Zo ja, waarom? Waarom maakt u geen gebruik van bestaande productielijnen?

Is het waar dat u cartridges laat produceren, die nu getest worden? Zo ja, waarom heeft u gekozen voor een nieuwe productielijn in plaats van eerder en op grotere schaal in te kopen bij Bioplastics? 

Indien u elders cartridges laat produceren, door welk bedrijf gebeurt dat en waarom is voor dat bedrijf gekozen? 

Wanneer, door wie en hoe wordt de voorraad van de verschillende producten die nodig zijn voor testen gecontroleerd? Wie is er verantwoordelijk voor voldoende voorraad van de noodzakelijke onderdelen? Wanneer is er voor het laatst gecontroleerd en wat was de stand? 

Hoeveel laboratoria hebben hun testcapaciteit naar beneden moeten bijstellen vanwege een tekort aan plastics? Met hoeveel testen hebben deze laboratoria de testcapaciteit verlaagd? Sinds wanneer is de testcapaciteit vanwege tekorten verlaagd?

Hoe is het feit dat laboratoria hun testcapaciteit verlagen, te rijmen met uw uitspraken tijdens het debat van 18 november j.l. waarin u zei dat er heel veel meer testcapaciteit is dan op dit moment dagelijks wordt gebruikt?

Deelt u de mening dat het merkwaardig is dat een Nederlands bedrijf plastics exporteert, terwijl in Nederland een tekort dreigt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan dit en sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte? 

Kunt u uitleggen waarom u de motie Asscher/Jetten, die vraagt om een wekelijkse update over de stand van zaken rond testen, niet uitvoert? Kunt u uitleggen waarom de Kamer niet op de hoogte is van het feit dat er een tekort aan plastics dreigt en het beoogde aantal testen niet gehaald dreigt te worden? 2)

Kunt u garanderen dat Nederland straks niet weer met een tekort te maken krijgt, dat u had kunnen voorkomen? Welke concrete acties heeft u ingezet om dit te voorkomen en te zorgen voor voldoende testcapaciteit?

Kunt u, conform uw belofte, garanderen dat per 1 december 2020 ook mensen zonder klachten kunnen worden getest?

Hoe denkt u het virus onder controle te krijgen en de reproductiefactor onder de waarde van 1 te krijgen zonder testen en daarmee zonder het bron- en contactonderzoek op orde te hebben? 

Kunt u deze vragen binnen een week, doch in ieder geval vóór 8 december 2020, separaat beantwoorden?

1) Nieuwsuur, 24 november 2020, 'Schaarste testmaterialen dreigt, Nederlandse producten verdwijnen naar buitenland'.

2) Kamerstuk 25 295 nr. 547.

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van de leden Klaver en Kröger (beiden GroenLinks), ingezonden 25 november 2020, vraagnummer 2020Z22697


Gerelateerd

Het bericht ‘Schaarste testmaterialen dreigt, Nederlandse producten verdwijnen naar buitenland’

Dreigende tekorten aan testmaterialen

Het bericht ‘Miljoenentekort voor Midden-Groningen: Erg zorgwekkende situatie’

Tekorten van medische hulpmiddelen in de langdurige zorg

Het intimideren van linkse politici

Het artikel ‘Pensioenfonds Levensmiddelen wil af van dreigende korting’

Een economisch stimuleringspakket om de gevolgen van Corona zoveel mogelijk op te vangen

De voorbereiding op een mogelijke toename van besmettingen met de Engelse coronavariant

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl