Tweedemonitor / Kamervraag / De poging van Twente Airport om zonder vergunning zeer zware vliegtuigen te laten vertrekkenDe poging van Twente Airport om zonder vergunning zeer zware vliegtuigen te laten vertrekken

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22879

2020Z22879

(ingezonden 26 november 2020)

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over de poging van Twente Airport om zonder vergunning zeer zware vliegtuigen te laten vertrekken.

 1. Kent u het bericht 'Twente Airport vindt in veldleeuwerik bondgenoot voor grote vliegtuigen' en het feitenrelaas opgesteld door Technology Base? 1) 2)
 2. Klopt het dat Twente Airport een ontheffing heeft gekregen voor het vertrek van de zeer zware toestellen van Lufthansa, geldig tot juni 2021? Zo nee, hoe zit het dan?
 3. Kunt u toelichten waarom deze ontheffing is verleend?
 4. Kunt u uitsluiten dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op enig moment het dreigement van “een rechtszaak waarin alle kosten op de inspectie zouden worden verhaald” heeft laten meewegen bij de totstandkoming van deze ontheffing? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dat uit? 3)
 5. Wat wordt er bedoeld met de opmerking dat de ILT zo lang mogelijk is meegegaan “met wat goed is voor het businessplan van de luchthaven”? 4)
 6. Erkent u dat het uitgangspunt om “zo lang mogelijk mee te gaan met het businessplan van de luchthaven” op gespannen kan staan met het verdedigen van publieke belangen? Zo nee, waarom niet?
 7. Is er in dit geval naar uw mening te lang meegedacht met het businessplan van de luchthaven? Zo nee, waar blijkt dat uit?
 8. Erkent u dat de veldleeuwerik – en bij uitbreiding de natuur in het algemeen – gebaat is bij een zo laag mogelijk aantal vliegtuigbewegingen? Zo nee, waarom niet?
 9. Erkent u dat de veldleeuwerik – en bij uitbreiding de natuur in het algemeen – niet gebaat is bij vliegtuigbewegingen met zeer zware vliegtuigen? Zo nee, waarom niet?
 10. Deelt u de mening dat het voltrekt ongepast is dat Twente Airport de bescherming van de natuur aangrijpt om diezelfde natuur nog meer schade te berokkenen? Zo nee, waarom niet?
 11. Deelt u de mening dat het voltrekt onwenselijk is dat Twente Airport in het conflict met de ILT naar allerlei argumenten heeft gezocht om niet te hoeven voldoen aan de vergunningseisen voor zeer zware vliegtuigen? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunt u uitsluiten dat Twente Airport alsnog blijvend toestemming krijgt voor het laten opstijgen van zeer zware vliegtuigen? Zo nee, waarom niet?
 13. Hoe gaat u voorkomen dat Twente Airport deze list – waarbij de ILT voor voldongen feiten werd geplaatst – nogmaals zal herhalen?
 14. Onderschrijft u de stelling van de ILT-woordvoerder dat Twente Airport op haar overkomt als “iemand die een vinger krijgt en de hele hand pakt”? Zo nee, waarom niet? 5)
 15. Wat vindt u van deze stellingen van de ILT-woordvoerder over de handelswijze van Twente Airport: “Wat kun je nog meer verzinnen om niet te hoeven voldoen aan de regels?” en dat “Twente Airport keer op keer de grenzen van wat mag opzoekt en er soms overheen gaat”? 6)
 16. Erkent u dat er sprake is van een patroon waarbij luchthavens consequent de randen van de regelgeving opzoeken en overschrijden? Zo nee, waarom niet?
 17. Hoe gaat u een einde maken aan het gesol van luchthavens met maatschappelijke belangen zoals het klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier?
 18. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) Tubantia, 23 november 2020, 'Twente Airport vindt in zeldzame veldleeuwerik bondgenoot voor zeer grote vliegtuigen' (https://www.tubantia.nl/enschede/twente-airport-vindt-in-zeldzame-veldleeuwerik-bondgenoot-voor-zeer-grote-vliegtuigen~a08a3ded/)

2) Tijdlijn/feitenrelaas verschil van inzicht Twente Airport met Inspectie Leefomgeving en Transport over vertrek toestellen Lufthansa, 13 november 2020, https://www.enschede.nl/sites/default/files/Feitenrelaas.pdf

3) Tubantia, 23 november 2020, 'Twente Airport vindt in zeldzame veldleeuwerik bondgenoot voor zeer grote vliegtuigen' (https://www.tubantia.nl/enschede/twente-airport-vindt-in-zeldzame-veldleeuwerik-bondgenoot-voor-zeer-grote-vliegtuigen~a08a3ded/)

4) Tubantia, 23 november 2020, 'Twente Airport vindt in zeldzame veldleeuwerik bondgenoot voor zeer grote vliegtuigen' (https://www.tubantia.nl/enschede/twente-airport-vindt-in-zeldzame-veldleeuwerik-bondgenoot-voor-zeer-grote-vliegtuigen~a08a3ded/)

5) Tubantia, 23 november 2020, 'Twente Airport vindt in zeldzame veldleeuwerik bondgenoot voor zeer grote vliegtuigen' (https://www.tubantia.nl/enschede/twente-airport-vindt-in-zeldzame-veldleeuwerik-bondgenoot-voor-zeer-grote-vliegtuigen~a08a3ded/)

6) Tubantia, 23 november 2020, 'Twente Airport vindt in zeldzame veldleeuwerik bondgenoot voor zeer grote vliegtuigen' (https://www.tubantia.nl/enschede/twente-airport-vindt-in-zeldzame-veldleeuwerik-bondgenoot-voor-zeer-grote-vliegtuigen~a08a3ded/)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl