Tweedemonitor / Kamervraag / De inzet van diensthondenDe inzet van diensthonden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22872

2020Z22872

(ingezonden 26 november 2020)

Vragen van de leden Groothuizen en Van Beukering-Huijbregts (beiden D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de inzet van diensthonden

 1. Bent u bekend met de uitzending ‘Bijten als beloning’ van Zembla d.d. 19 november jl.? 1)
 2. Wat zijn de richtlijnen voor de inzet van diensthonden als geweldsmiddel?
 3. Kunt u aangeven op welke wijze de richtlijnen voor de inzet van diensthonden zijn gecodificeerd? 2)
 4. Kunt u aangeven in hoeverre die richtlijnen overeenstemmen met artikel 15a en 15b van uw concept-Besluit tot wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren? 3)
 5. Hoe kan het dat over het op één na zwaarste geweldsmiddel dat de politie heeft, nog niets is opgenomen in de ambtsinstructie, terwijl er sinds 2009 een voorstel ligt om ook de inzet van de diensthond als geweldsmiddel in de Ambtsinstructie af te bakenen?
 6. Herkent de politie het beeld dat in deze uitzending geschetst wordt door politiewetenschapper Jaap Timmer, namelijk dat de circa 400 honden in politiedienst bij veel meer bijtincidenten zijn betrokken dan de 357 bijtincidenten die in 2019 zijn geregistreerd? 4) Zo ja, welke maatregelen zijn of worden er dan binnen de politie-organisatie genomen om ervoor te zorgen dat de registratieplicht ten aanzien van bijtincidenten beter wordt nageleefd?
 7. Wordt de inzet van de diensthond alleen geregistreerd als de diensthond heeft gebeten? Zo nee, is het mogelijk om in de registratie een uitsplitsing te maken van het aantal keren dat de diensthond daadwerkelijk heeft gebeten en hoe de diensthond zich gedroeg c.q. zich aan de commando’s van zijn geleider heeft gehouden?
 8. Blijkt uit de registratie van bijtincidenten dat er eenheden zijn waar zich naar verhouding meer bijtincidenten voordoen dan in andere eenheden? Zo ja, hoe is dat te verklaren?
 9. Kunt u aangeven of er in de afgelopen drie jaar diensthonden zijn afgekeurd, omdat zij de commando’s van hun geleiders niet of onvoldoende opvolgden? Zo ja, om hoeveel diensthonden gaat het?
 10. Kunt u aangeven hoeveel klachten er in 2019 bij de politie, het openbaar ministerie en de Nationale ombudsman zijn ingediend naar aanleiding van bijtincidenten met politiehonden? Hoeveel van die klachten zijn gegrond verklaard?
 11. Op welke wijze en op basis van welke informatiebronnen worden bijtincidenten geëvalueerd en getoetst binnen de politie-organisatie?

1) https://www.npostart.nl/zembla/19-11-2020/BV_101401006

2) https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/19/00-inzet-hond-gebeurt-volgens-duidelijke-richtlijnen.html

3) https://www.internetconsultatie.nl/ambtsinstructie/document/3601

4) Idem tijdstempel 4m48s: “Ik vermoed het sterk dat dat meer is, ik weet echt ook wel dat er hondengeleiders zijn die ook tegen mij hebben gezegd: “nou mijn hond heeft het afgelopen jaar wel tussen de 5 en de 10 keer gebeten.””


Gerelateerd

De inzet van diensthonden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Schaf de zorgtoeslag af, zonder inkomenseffecten’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Geweldsaanwending door de politie

Het gebruik van discriminerende algoritmes en massasurveillance door de politie.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl