Tweedemonitor / Kamervraag / De artikelen 'Leidse burgemeester wil geen 70-plussers als lid van stemlokalen' en '70-plussers geweerd uit stembureaus'De artikelen 'Leidse burgemeester wil geen 70-plussers als lid van stemlokalen' en '70-plussers geweerd uit stembureaus'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22866

2020Z22866

(ingezonden 26 november 2020)

Vragen van het lid Van Otterloo (50PLUS) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de artikelen 'Leidse burgemeester wil geen 70-plussers als lid van stemlokalen' en '70-plussers geweerd uit stembureaus'

  1. Kent u de artikelen 'Leidse burgemeester wil geen 70-plussers als lid van stemlokalen' 1) en '70-plussers geweerd uit stembureaus'? 2)
  2. Hoe oordeelt u over het bericht dat de Leidse burgemeester geen 70-plussers als lid van het stembureau wil tijdens de komende verkiezingen?
  3. Hoe oordeelt u over de stelling dat deze actie onnodig betuttelend is in de richting van 70-plussers?
  4. Deelt u de mening dat het aan iedereen zelf is om de afweging te maken al dan niet zitting te willen nemen als lid van een stembureau, ongeacht leeftijd of welk ander persoonskenmerk dan ook? Kunt u uw antwoord toelichten?
  5. Hoe oordeelt u over de stelling dat een dergelijke maatregel generaliserend is in de richting van 70-plussers en zelfs neigt naar leeftijdsdiscriminatie? Kunt u uw antwoord toelichten?
  6. Hoe oordeelt u in het licht van deze berichtgeving over het eerdere pleidooi om kort voor de verkiezingen een, al dan niet verplichte, coronatest aan te bieden aan mensen die zitting nemen in een stembureau, naast alle andere maatregelen die zullen worden genomen?
  7. Hoe oordeelt u over de berichtgeving dat de Leidse burgemeester wil komen tot verjonging van de stembureaus? Deelt u de mening dat dit zou moeten zijn: verbreding, aangezien democratie en participatie voor iedereen belangrijk zijn?
  8. Hoe kijkt u naar dit bericht in het licht van de moeite die gemeenten nu al hebben om voldoende vrijwilligers te vinden om stembureaus te bemensen?

1) Telegraaf, 23 november 2020; https://www.telegraaf.nl/nieuws/1284432617/leidse-burgemeester-wil-geen-70-plussers-als-lid-van-stemlokalen?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp

2) Leidsch dagblad, 23 november 2020; https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201122_51255989


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl