Tweedemonitor / Kamervraag / Zingen in groepsverbandZingen in groepsverband

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22689

2020Z22689

(ingezonden 25 november 2020)

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zingen in groepsverband

  1. Op basis van welke informatie en onderzoeken wordt zingen in groepsverband voor iedereen ouder dan dertien jaar verboden?
  2. Op basis van welke gegevens of afwegingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds zingen in professionele koren, in een religieuze context of bij een betoging, en anderzijds zingen in groepsverband in elke andere context vanaf dertien jaar?
  3. Kunt u nader toelichten waarom nu ook jongeren tussen dertien en achttien jaar niet meer mogen zingen in groepsverband? Kunt u toelichten welke afwegingen hierbij zijn gemaakt, aangezien de continuïteit van onderwijs en het onderhouden van sociale contacten voor deze groep heel belangrijk is?
  4. Bent u bereid nader advies het aan het Outbreak Management Team (OMT) te vragen over het zingen in groepsverband voor jongeren tussen dertien en achttien jaar?
  5. Bent u het met de zangkoren en dirigenten eens dat de communicatie over dit besluit niet zorgvuldig is verlopen, omdat de regering niet in een kamerbrief of persconferentie expliciet heeft gecommuniceerd over dit verbod? Bent u bereid hierover alsnog het gesprek over aan te gaan met vertegenwoordigers van koren en dirigenten?
  6. Kunt u toelichten welke financiële compensaties professionele dirigenten kunnen aanvragen nu zij hun beroep niet of nauwelijks kunnen uitvoeren omdat zij veelal amateurkoren begeleiden?
  7. Bent u bereid bij volgende maatregelen die betrekking hebben op koren in (voor)overleg te treden met korenorganisaties, bijvoorbeeld degene die zijn verenigd in het Koornetwerk Nederland?
  8. Bent u bereid deze vragen voorafgaand aan het eerstvolgende plenaire coronadebat te beantwoorden?


Indiener

Carla Dik-Faber (CU)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 18198 )

Publicatiedatum
25 November 2020Gerelateerd

Zingen in groepsverband

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Het bericht ‘Theater Markant wil wel showroom voor Nederland worden’

Cosmetische eisen aan groenten en fruit

Het bericht ‘Dik half jaar wachten voor plaatsen snellader geen uitzondering’

De handreiking levensbeschouwing van het COA

De Gedragscode Zon op Land

Voedselverspilling

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl