Tweedemonitor / Kamervraag / Het programma ‘Zaak van je Leven’ van WNL en de rol van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.Het programma ‘Zaak van je Leven’ van WNL en de rol van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22688

2020Z22688

(ingezonden 25 november 2020)

Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het programma ‘Zaak van je Leven’ van WNL en de rol van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

  1. Bent u bekend met de aflevering ‘De Insulinemoorden’ van het programma ‘Zaak van je Leven’ van WNL? 1)
  2. Bent u bekend met het advies dat daarin gegeven wordt dat misstanden in de zorg door zorgpersoneel beter aangepakt kunnen worden als meer zorgaanbieders zijn aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn? Zo ja, wat vindt u van dat advies?
  3. Bent u nog steeds van mening, net zoals afgelopen jaren, dat het waarschuwingsregister een zeer goed middel is om zorgmisstanden door zorgmedewerkers aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u nog steeds van plan, net als afgelopen jaren, om met een wetsvoorstel te komen om voor zorgaanbieders het verplicht te maken om aangesloten te zijn bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn? Zo ja, wanneer dan en waar ligt de huidige vertraging aan? Zo nee, waarom niet?
  5. Zo nee, hoe voorkomt u dan dat personen bij verschillende zorgorganisaties foute handelingen kunnen verrichten en onder de radar blijven en zo ergens anders dezelfde misstappen kunnen voortzetten?

1) WNL/Zaak van je Leven, 10 november 2020, https://wnl.tv/gemist/zaak-van-je-leven-202011102140/


Gerelateerd

Het programma ‘Zaak van je Leven’ van WNL en de rol van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

De uitzending ‘WNL op Zaterdag’ d.d. 7 maart 2020

De toepassing van werktijdverkorting en de economische gevolgen van de coronacrisis

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het incident waarbij een WNL-journalist is belaagd en bedreigd in Zoetermeer

Het bericht ‘Zoektocht naar 70 duizend extra stembureau leden: veel meer mensen nodig dan normaal' in de uitzending van WNL op maandag 30 november 202

Hulp aan veteranen die lijden aan PTSS

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl