Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Geweld tegen transpersonen houdt aan: 'We moeten dit niet accepteren''Het bericht 'Geweld tegen transpersonen houdt aan: 'We moeten dit niet accepteren''

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22448

2020Z22448

(ingezonden 23 november 2020)

Vragen van de leden Van den Hul (PvdA), Bergkamp (D66) en Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Geweld tegen transpersonen houdt aan: 'We moeten dit niet accepteren''

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Geweld tegen transgender personen houdt aan: 'We moeten dit niet accepteren''? 1)
  2. Bent u op de hoogte van de mate van geweld waar transgender personen nog altijd mee te maken hebben? Zo ja, bent u hierover in overleg met het Transgender Netwerk Nederland (TNN)?
  3. Heeft u een verklaring voor het feit dat het geweld tegen transgender personen niet afneemt?
  4. Bent u van mening dat u voldoende inspanning levert om het geweld tegen transgender personen tegen te gaan? Zo ja, waaruit bestaan de inspanningen? Zo nee, welke aanvullende maatregelen heeft u voor ogen?
  5. Bent u van mening dat Roze in Blauw over voldoende capaciteit beschikt om de meldingen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in behandeling te nemen? Zo ja, op welke wijze krijgen de meldingen opvolging?
  6. Komt de indruk die u heeft uit de cijfers van de meldingen die bij Roze in Blauw overeen met de mate van geweld, waaronder mishandeling of bedreiging tegen transgender personen zoals uit het onderzoek van TNN blijkt? Zo ja, welke stappen heeft u genomen om het geweld tegen te gaan? Zo nee, hoe verklaart u het verschil?
  7. Bent u in overleg met TNN om te bezien welke concrete maatregelen zouden kunnen helpen het geweld tegen transgender personen tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen bent u van plan te nemen? Zo nee, bent u bereid op korte termijn in overleg te treden om te bezien hoe geweld tegen transgender personen tegengegaan kan worden? Bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo ja, wanneer en op welke manier?

1) NOS, 18 november 2020, 'Geweld tegen transpersonen houdt aan: 'We moeten dit niet accepteren'', https://nos.nl/artikel/2357027-geweld-tegen-transpersonen-houdt-aan-we-moeten-dit-niet-accepteren.html


Gerelateerd

Het bericht 'Geweld tegen transpersonen houdt aan: 'We moeten dit niet accepteren''

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Het bericht ‘Amsterdams homokoppel uitgescholden en bespuugd’

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

Psychische mishandeling

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl