Tweedemonitor / Kamervraag / Het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in NederlandHet inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22447

2020Z22447

(ingezonden 23 november 2020)

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

  1. Wilt u een overzicht verstrekken van alle trajectcontroles die momenteel actief zijn in Nederland, waarbij per trajectcontrole wordt aangegeven: hoeveel geld aan boetes hiermee is binnengehaald, en wat het effect is geweest op de verkeersveiligheid, aan de hand van het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers vóór en ná invoering van de desbetreffende trajectcontrole? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid om alle trajectcontroles in Nederland te heroverwegen, zodat alleen de trajectcontroles die daadwerkelijk een overduidelijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, in stand blijven? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Meer trajectcontroles

Het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Trajectcontroles op de A2

Het bericht ‘Vanaf vandaag twee extra trajectcontroles op de A2 omdat automobilisten de regels aan hun laars lappen’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Hoe beveiligers van Thierry Baudet met geweld een demonstrant onschadelijk maken’

Het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl