Tweedemonitor / Kamervraag / Het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in NederlandHet inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22447

2020Z22447

(ingezonden 23 november 2020)

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

  1. Wilt u een overzicht verstrekken van alle trajectcontroles die momenteel actief zijn in Nederland, waarbij per trajectcontrole wordt aangegeven: hoeveel geld aan boetes hiermee is binnengehaald, en wat het effect is geweest op de verkeersveiligheid, aan de hand van het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers vóór en ná invoering van de desbetreffende trajectcontrole? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid om alle trajectcontroles in Nederland te heroverwegen, zodat alleen de trajectcontroles die daadwerkelijk een overduidelijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, in stand blijven? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Thierry Baudet (FvD)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 18171 )

Publicatiedatum
23 November 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl