Tweedemonitor / Kamervraag / De Nederlandse positie ten aanzien van terreurorganisatie Ahrar al-Sham



De Nederlandse positie ten aanzien van terreurorganisatie Ahrar al-Sham

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22304

2020Z22304

(ingezonden 20 november 2020)

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Nederlandse positie ten aanzien van terreurorganisatie Ahrar al-Sham.

  1. Bent u bekend met het bericht dat in Nederland een Syriër is opgepakt omdat hij een leidinggevende positie had binnen terreurorganisatie Ahrar al-Sham? 1)
  2. Bent u net als het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank Rotterdam eindelijk van mening dat Ahrar al-Sham een terreurorganisatie is? Zo nee, waarom nog steeds niet? 2)
  3. Hebben medewerkers van uw ministerie in het kader van het Non-letale steun programma (NLA) of anderszins contact gehad of samengewerkt met de opgepakte Syrische terrorist?
  4. Heeft de opgepakte terrorist in zijn tijd als penningsmeester van Ahrar al-Sham zicht gehad op het NLA programma, dan wel geld of andere middelen gekregen van Nederland in het kader van het NLA programma?
  5. Hoe verklaart u de absurde situatie dat de voormalig penningmeester van Ahrar al-Sham WEL en de buitenlandchef NIET wordt opgepakt op verdenking van terrorisme en hij zelfs Nederlands geld kreeg? 3)
  6. Kunt u ervoor zorgen dat de voormalig buitenlandchef van Ahrar al-Sham, die nu nog vrij mag reizen door Europa, geen voet meer zet op Nederlandse bodem en hij direct wordt opgepakt als hij dat toch doet?
  7. Deelt u de mening dat de krankzinnige ambivalente houding van dit kabinet advocaten munitie geeft om (voormalig) leden van Ahrar al-Sham die door het OM worden vervolgd, mee vrij te pleiten?
  8. Bent u eindelijk bereid Ahrar al-Sham op de Nederlands terrorismelijst te plaatsen om zo alle twijfel over deze terreurorganisatie weg te nemen?
  9. Is het kabinet bereid alle (ex-) leden van Ahrar al-Sham in Nederland op te sporen, te vervolgen en de eventueel verstrekte verblijfsvergunningen in te trekken?
  10. Kunt u de vragen zo spoedig mogelijk en ieder afzonderlijk beantwoorden?

1) RTV Oost, 17 november 2020, 'Rijssenaar was volgens justitie een van leiders terroristische groepering'. (https://www.rtvoost.nl/nieuws/1426807/Rijssenaar-was-volgens-justitie-een-van-leiders-terroristische-groepering)

2) Kamerstuknummer 2020D46053. (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/13/kamerbrief-inzake-subsidie-european-institute-of-peace)

3) Trouw, 10 oktober 2020, 'Nederlands subsidiegeld naar voormalig kopstuk van Syrische terreurbeweging'. (https://www.trouw.nl/binnenland/nederlands-subsidiegeld-naar-voormalig-kopstuk-van-syrische-terreurbeweging~bdfd6332/)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), ingezonden 19 november 2020 (vraagnummer 2020Z22047).


Gerelateerd

Het bericht dat er Nederlands subsidiegeld gaat naar een voormalig kopstuk van een Syrische terreurbeweging.

De Nederlandse positie ten aanzien van terreurorganisatie Ahrar al-Sham

Ahrar-al-Sham

Het intrekken van paspoorten Syriëgangers en beleid Buitenlandse Zaken inzake ‘gematigde’ rebellen

De berechting van Syriegangers

De informatie die de Nederlandse regering had over de betrokkenheid van door Nederland betaalde UAWC-medewerkers bij de terreurorganisatie PFLP en het feit dat zij verdacht worden van een terreuraanslag, waarbij de 17 jarige Rina Shnerb om het leven gekom

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Jongerenreis naar radicale prediker’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl