Tweedemonitor / Kamervraag / De weigering van ex kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars waarbij de coronapandemie als argument wordt gebruiktDe weigering van ex kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars waarbij de coronapandemie als argument wordt gebruikt

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22046

2020Z22046

(ingezonden 19 november 2020)

Vragen van het lid Van Otterloo (50PLUS) aan de minister van Financiën over de weigering van ex-kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars waarbij de coronapandemie als argument wordt gebruikt

  1. Bent u bekend met de praktijk dat verzekeraars aanvragen weigeren van voormalig kankerpatiënten met als argument dat zij door de coronapandemie tot een risicogroep behoren? 1)
  2. Is dit volgens u een legale praktijk en zo ja, waarom?
  3. Kunt u toelichten waarom de recente afspraken tussen de minister, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 2) voor bepaalde groepen van voormalig kankerpatiënten (kennelijk) geen oplossing bieden?
  4. Wat vindt u ervan dat verzekeraar DELA voormalig kankerpatiënten additioneel risico toebedeelt in verband met de coronapandemie? Heeft u signalen dat ook andere verzekeraars deze lijn volgen?
  5. Kunt u toelichten op welke wijze het “besluit van 2 november 2020, houdende regels voor verzekeringskeuringen van ex-kankerpatiënten ten behoeve van het afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen” 3) bijdraagt aan het oplossen van de praktijk dat voormalig kankerpatiënten additioneel risico wordt toebedeeld in verband met de coronapandemie?
  6. Bent u bereid om actie te ondernemen tegen de praktijk dat de coronapandemie ‘nieuwe zuurstof’ geeft aan verzekeraars om aanvragen van voormalig kankerpatiënten te weigeren?
  7. Deelt u de mening dat de coronapandemie geen gevolgen mag hebben voor de acceptatie van voormalig kankerpatiënten door verzekeraars?
  8. Wat kunt u doen om de acceptatie van voormalig kankerpatiënten door verzekeraars onder de huidige omstandigheden te garanderen?

1) Hart van Nederland, 12 november 2020 (https://www.kijk.nl/programmas/hart-van-nederland-laat/rJh5SGui6xI/seizoen/122493992428/afleveringen/video/empty_episode-hart-van-nederland-laat-s2020-e317-2020-11-13/w6vydTzBgWC)

2) Ministerie van Financiën, 10 juli 2020 (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/10/ex-kankerpatienten-kunnen-zich-beter-verzekeren)

3) Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten, Stb. 2020, 453

Indiener

Gerrit Jan van Otterloo (50Plus)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 18109 )

Publicatiedatum
19 November 2020Gerelateerd

De weigering van ex kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars waarbij de coronapandemie als argument wordt gebruikt

De financiering van zorgkosten tijdens de coronapandemie

De gevolgen van beleidskeuzes bij de bestrijding van de coronapandemie in Nederland

De onvolledige antwoorden op de vragen over de erf-en schenkbelasting en de herhaalde weigering om gevraagde stukken aan de Kamer te sturen

De miljardenkorting op Europese onderzoeksgelden

De effecten van een slechte luchtkwaliteit voor herstellende COVID-19 patiënten

Certificering zeegaande zeilvaart

Vervoer na overlijden bij overplaatsing naar een ander ziekenhuis

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl