Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Pensioenfonds Zorg en Welzijn stapt na miljardenverlies uit oliemarkt'Het bericht 'Pensioenfonds Zorg en Welzijn stapt na miljardenverlies uit oliemarkt'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22045

2020Z22045

(ingezonden 19 november 2020)

Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Pensioenfonds Zorg en Welzijn stapt na miljardenverlies uit oliemarkt'

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) abrupt uit de olietermijnmarkt is gestapt na een verlies van maar liefst €4 miljard op een portefeuille van €8,6 miljard? 1)
  2. Klopt het dat PFZW met termijncontracten rechtstreeks heeft gespeculeerd op een stijging van de olieprijs, dus zonder dat er sprake is geweest van het afdekken van risico’s elders in de portefeuille?
  3. Heeft u een standpunt over (de omvang van) beleggingen in termijncontracten door pensioenfondsen, wanneer deze beleggingen aantoonbaar niet zijn bedoeld voor het afdekken van een risico maar voor rechtstreekse speculatie op een hogere (of lagere) prijs?
  4. Deelt u de mening dat termijncontracten voor pensioenfondsen kunnen worden gebruikt om risico’s af te dekken maar dat het onwenselijk is als pensioenfondsen meerdere procenten van hun totale vermogen ongedekt investeren in risicovolle instrumenten waarvan de gehele hoofdsom op het spel staat en in korte tijd verloren kan gaan?
  5. Welke wettelijke grenzen zijn er voor pensioenfondsen ten aanzien van de omvang en het doel van speculatieve posities in termijncontracten en andere extreem risicovolle afgeleide financiële producten?
  6. Deelt u de mening dat PFZW ook kan speculeren op een stijging van de olieprijs zonder gebruik te maken van termijncontracten of andere afgeleide producten waarbij de gehele hoofdsom in korte tijd verloren kan gaan?
  7. Deelt u de mening dat de zinsneden “PFZW verkoopt alle grondstofbeleggingen” en “PFZW stapt uit oliemarkt” een indruk opwekken die niet strookt met de werkelijkheid?
  8. Erkent u het risico dat de berichtgeving over PFZW het fonds in de toekomst kan beperken in haar mogelijkheden om risico’s in de portefeuille adequaat af te dekken, omdat nu wordt gesteld dat er helemaal niet meer in deze producten zal worden gehandeld? Bent u bereid om hier navraag naar te doen?

1) https://fd.nl/beurs/1364042/pensioenfonds-zorg-en-welzijn-na-miljardenverlies-uit-olietermijnmarkt


Indiener

Corrie van Brenk (50Plus)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 18108 )

Publicatiedatum
19 November 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl