Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Ook homo’s mogen bloedplasma doneren, verhoogd risico ondervangen’Het bericht ‘Ook homo’s mogen bloedplasma doneren, verhoogd risico ondervangen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21902

2020Z21902

(ingezonden 18 november 2020)

Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Ook homo’s mogen bloedplasma doneren, verhoogd risico ondervangen’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Ook homo’s mogen bloedplasma doneren, verhoogd risico ondervangen’? 1)
  2. Wat vindt u ervan dat mannen die seks hebben met mannen (MSM) vanaf nu toch in aanmerking komen voor het doneren van bloedplasma, terwijl dit eerst niet mogelijk was? Kunt u uitleggen waarom het verhoogd risico plotseling is ondervangen?
  3. Kunt u uitleggen waarom het doneren van bloedplasma door MSM in Denemarken, Frankrijk en Duitsland al veel langer mogelijk is en hoe dit in verhouding staat tot het argument dat Sanquin tot nu toe gebruikt heeft dat het doneren van bloedplasma door MSM op gespannen voet zou staan met internationale regels en dat er economische belemmeringen zouden zijn?
  4. Hoeveel MSM zijn er op dit moment bloeddonor? Is het aantal MSM donoren toegenomen sinds de wachttijd na het laatste seksuele contact voor MSM terugging van twaalf naar vier maanden? Is bekend hoeveel MSM zouden willen doneren maar hiervan afzien in verband met de vier maanden wachttijd?
  5. Vindt u dat er vanuit het huidige donorselectiebeleid dat uitgaat van seksuele geaardheid en niet van seksueel gedrag, een discriminerende werking uitgaat in de richting van MSM? Zo ja, vindt u dat acceptabel? Zo nee, waarom niet?
  6. Is de minister het ermee eens dat seksueel (risico)gedrag een betere voorspeller is voor de veiligheid van bloed dan seksuele geaardheid?
  7. Bent u bereid het uitgangspunt van donorselectiebeleid zoals de Kamer al sinds 2012 bepleit, te wijzigen en te baseren op seksueel risicogedrag? Zo nee, waarom niet? Hoe staat het in dit kader met de uitwerking van de motie-Ellemeet c.s.? 2)

1) NOS, 16 november 2020, 'Ook homo's mogen bloedplasma doneren, verhoogd risico ondervangen' https://nos.nl/artikel/2356751-ook-homo-s-mogen-bloedplasma-doneren-verhoogd-risico-ondervangen.html?

2) Kamerstuk 29447 nr. 53

Indiener

Ockje Tellegen (VVD)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 18102 )

Publicatiedatum
18 November 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Ook homo’s mogen bloedplasma doneren, verhoogd risico ondervangen’

Het artikel 'Wouter wilde bloedplasma doneren voor middel tegen corona, maar werd geweigerd'

Het bericht ‘Nederland gidsland bij doneren organen: unieke regeling na euthanasie gaat de wereld over’

De financiële problemen bij Sanquin

De 100 miljoen euro extra aan de WHO

Weer een miljard euro belastinggeld voor Oekraïne

Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’

Het bericht Strandpaviljoens mogen deze winter blijven staan, maar geen omzet draaien.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl