Tweedemonitor / Kamervraag / De financiële problemen bij de GeschillencommissieDe financiële problemen bij de Geschillencommissie

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21542

2020Z21542

(ingezonden 13 november 2020)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de financiële problemen bij de Geschillencommissie

1

Sinds wanneer bent u op de hoogte van de financiële problemen bij de Geschillencommissie? Waarom is er nog steeds niet gereageerd op het ingediende subsidieverzoek per brief van 7 juli 2020? 1)

2

Erkent u de maatschappelijke rol en betekenis van de Geschillencommissie voor het goedkoop, snel en buitengerechtelijk oplossen van klachten en geschillen van bijvoorbeeld consumenten?

3

Ziet u ook dat de gevolgen van de coronacrisis ook voor deze organisatie groot zijn, bijvoorbeeld alleen al vanwege de enorme toename van zaken in bijvoorbeeld de reissector, wat tot grote onzekerheid leidt?

4

Wat zouden de gevolgen zijn als de Geschillencommissie haar deuren zou sluiten, zowel voor de rechtszoekenden die dit laagdrempelige alternatief dan kwijt zijn, maar ook voor de toename van zaken bij de Rechtspraak? Welke meerkosten zou dat tot gevolg hebben?

5

Erkent u ook dat het behoud van diverse geschillencommissies voor een aantal sectoren ook verplicht is en voortvloeit uit wetten en internationale afspraken?

6

Wat is uw reactie op de brief waaruit blijkt dat het voortbestaan van de Geschillencommissie in het geding is, nadat de overheidssubsidie de laatste jaren al gehalveerd is, waardoor nieuwe tegenvallers nu niet meer op te vangen zijn?

7

Hoe gaat u er voor zorgen dat de Geschillencommissie haar deuren niet hoeft te sluiten?

8

Kunt u deze vragen voorafgaand aan de behandeling van de begroting Justitie en Veiligheid beantwoorden?

1) Brieven van de Geschillencommissie van 7 juli 2020 en 9 november 2020


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De financiële problemen bij de Geschillencommissie

De financiële problemen bij de Geschillencommissie

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht ‘Ruim 600 euro ‘afsluitboete’ voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’Tweedemonitor / Kamervraag / De financiële problemen bij de GeschillencommissieDe financiële problemen bij de Geschillencommissie

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21542

2020Z21542

(ingezonden 13 november 2020)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de financiële problemen bij de Geschillencommissie

1

Sinds wanneer bent u op de hoogte van de financiële problemen bij de Geschillencommissie? Waarom is er nog steeds niet gereageerd op het ingediende subsidieverzoek per brief van 7 juli 2020? 1)

2

Erkent u de maatschappelijke rol en betekenis van de Geschillencommissie voor het goedkoop, snel en buitengerechtelijk oplossen van klachten en geschillen van bijvoorbeeld consumenten?

3

Ziet u ook dat de gevolgen van de coronacrisis ook voor deze organisatie groot zijn, bijvoorbeeld alleen al vanwege de enorme toename van zaken in bijvoorbeeld de reissector, wat tot grote onzekerheid leidt?

4

Wat zouden de gevolgen zijn als de Geschillencommissie haar deuren zou sluiten, zowel voor de rechtszoekenden die dit laagdrempelige alternatief dan kwijt zijn, maar ook voor de toename van zaken bij de Rechtspraak? Welke meerkosten zou dat tot gevolg hebben?

5

Erkent u ook dat het behoud van diverse geschillencommissies voor een aantal sectoren ook verplicht is en voortvloeit uit wetten en internationale afspraken?

6

Wat is uw reactie op de brief waaruit blijkt dat het voortbestaan van de Geschillencommissie in het geding is, nadat de overheidssubsidie de laatste jaren al gehalveerd is, waardoor nieuwe tegenvallers nu niet meer op te vangen zijn?

7

Hoe gaat u er voor zorgen dat de Geschillencommissie haar deuren niet hoeft te sluiten?

8

Kunt u deze vragen voorafgaand aan de behandeling van de begroting Justitie en Veiligheid beantwoorden?

1) Brieven van de Geschillencommissie van 7 juli 2020 en 9 november 2020

Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 18034 )

Publicatiedatum
13 November 2020Gerelateerd

De financiële problemen bij de Geschillencommissie

De financiële problemen bij de Geschillencommissie

Het bericht ‘Ruim 600 euro ‘afsluitboete’ voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’

Het bericht ‘Nederlands mkb heeft last van marktmacht grootbanken’

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Leerlingen die worden uitgeschreven op school

De uitspraak van het Kifid: ‘Softdrug niet illegaal, schade door beroving wel gedekt’.

Het bericht ‘Ruim 600 euro 'afsluitboete' voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl