Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Regering Hongarije wil grondwet aanpassen: ouder zijn altijd een vrouw en een man’Het bericht ‘Regering Hongarije wil grondwet aanpassen: ouder zijn altijd een vrouw en een man’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21388

2020Z21388

(ingezonden 12 november 2020)

Vragen van de leden El Yassini en Bosman (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Regering Hongarije wil grondwet aanpassen: ouder zijn altijd een vrouw en een man’ 

1) Bent u bekend met het voornemen van Hongaarse wetgeving waardoor het voor homostellen vrijwel onmogelijk wordt kinderen te adopteren? 1)

2) Hoe verhoudt dit amendement zich tot het voornemen van de Europese Commissie om Europese subsidies te koppelen aan het respecteren van de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

3) Welke stappen gaat u nemen om dit aan te kaarten bij de Europese Commissie, eventueel in combinatie met uw inzet bij de komst van de EU LHBTI strategie van 12 november 2020?

4) Heeft u inmiddels bilateraal contact opgenomen met uw Hongaarse vakinhoudelijke collega naar aanleiding van dit voornemen? Wat is hieruit gekomen?

5) Heeft u contact gehad met ministers die verantwoordelijk zijn voor emancipatiebeleid van gelijkgezinde landen om samen stelling te nemen tegen dit Hongaarse voornemen? Zo nee, bent u bereid dit te doen?

6) Op welke manier werkt u concreet samen op Europees niveau om de rechtsstaat en grondrechten binnen de Europese Unie te borgen, specifiek als het gaat om de rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen? Welke concrete stappen gaat u zetten naar aanleiding van de berichtgeving vanuit Hongarije?

7) Welke stappen gaat u ondernemen, ook in samenwerking met de LHBTI strategie van de Europese Commissie, om een gelijkwaardige behandeling van homoparen in de Europese unie te borgen?

1) AD, 11 november 2020, 'Regering Hongarije wil grondwet aanpassen: ouders zijn altijd een vrouw en een man', https://www.ad.nl/buitenland/regering-hongarije-wil-grondwet-aanpassen-ouders-zijn-altijd-een-vrouw-en-een-man~a48d0747/


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl