Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Canada de Europese voedselveiligheid verwatertHet bericht dat Canada de Europese voedselveiligheid verwatert

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21381

2020Z21381

(ingezonden 12 november 2020)

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Canada de Europese voedselveiligheid verwatert


  1. Wat is uw mening over het bericht dat Canada de Europese voedselveiligheid verwatert? 1)

  2. Kunt u bevestigen dat het Europese beleid in 2018 is gewijzigd op het gebied van importtoleranties, waardoor de EU mogelijkheden heeft gecreëerd om landbouwproducten te importeren uit Canada die residuen bevatten van bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn? Kunt u dit toelichten?

  3. Welke rol heeft de Canadese lobby gespeeld bij het nemen van deze beslissing?

  4. Deelt u de mening dat deze wijziging een bedreiging vormt voor de voedselveiligheid? Kunt u dit toelichten?

  5. Klopt het dat dit besluit is genomen met steun van Nederland? Zo ja, kunt u toelichten waarom Nederland dit besluit heeft gesteund? Met welk mandaat heeft het kabinet dit gedaan?

  6. Wanneer is de Kamer van dit besluit op de hoogte gesteld?

  7. Staat u niet meer achter uw uitspraak tijdens het debat over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA): “onze regelgeving staat vast. Dat is het belangrijkste. Die staat niet onder druk. Canada probeert het misschien, maar de EU en de Commissie zijn gewoon niet gewijzigd”? 2)

  8. Hoe kunt u nog steeds zeggen dat CETA de EU-standaarden niet aantast 3), terwijl Eurocommissaris Malmström aan Canada heeft gemeld dat "de EU concessies zal doen op het vlak van bestrijdingsmiddelen en de toepassing van het voorzorgsprincipe”?

  9. Zijn er nog meer standaarden verzwakt als gevolg van de besprekingen met Canada in het kader van CETA? Bent u bereid om de Kamer verder te informeren over de invloed van CETA op de voedselveiligheidstandaarden in de EU?

1) Follow the Money, 4 november 2020, "Hoe Canada de Europese voedselveiligheid verwatert", https://www.ftm.nl/artikelen/ceta-eu-voorzorgsbeginsel

2) Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 54-2

3) Aanhangsel van de handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 1749

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks), ingezonden op 4 november 2020 (vraagnummer 2020Z20640). 


Gerelateerd

Het bericht dat Canada de Europese voedselveiligheid verwatert

Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.

De lagere dierenwelzijnsstandaarden in Canada, naar aanleiding van het rondetafelgesprek over het EU-Canada-vrijhandelsverdrag CETA van 6 november 2019

De investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in controversiële wapenhandel

De gevolgen van CETA voor onze rechtsstaat, onze soevereiniteit en de landbouw

Het verzwakken van Europese standaarden voor landbouwgif onder Canadese druk via CETA

Een werkbezoek aan het bedrijf HZPC in Joure en het artikel ‘HZPC verplaatst aardappelonderzoek naar Canada’

Het bericht 'Kanada fordert Unterstützung von Maas'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl