Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘De renovatie van de Afsluitdijk loopt flinke vertraging op door problemen met spuisluizen’Het bericht ‘De renovatie van de Afsluitdijk loopt flinke vertraging op door problemen met spuisluizen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21126

2020Z21126

(ingezonden 10 november 2020)

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘De renovatie van de Afsluitdijk loopt flinke vertraging op door problemen met spuisluizen’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘De renovatie van de Afsluitdijk loopt flinke vertraging op door problemen met spuisluizen’? 1)
  2. Kunt u toelichten wanneer het gehele project nu afgerond kan worden, begin of eind 2025?
  3. Betekent de vertraging dat ook het fietspad gedurende die gehele periode afgesloten blijft?
  4. Bestaat de mogelijkheid de fietsbruggen in de nieuwe situatie breder te maken dan nu is voorzien, gelijk aan de wens van belangenorganisaties? Zo nee, waarom niet?  
  5. Kunt u verklaren waarom de randvoorwaarden niet eerder in het ontwerp zijn opgenomen?
  6. Bent u het eens met de raming van 200 miljoen euro aan extra kosten? Kunt u een inschatting geven van de extra kosten en welk bedrag hiervoor uit het Deltafonds gebruikt gaat worden om het projectbudget aan te vullen?  
  7. Wat zijn de verwachte gevolgen voor het auto- en vrachtverkeer, nu de renovatie drie jaar langer gaat duren?
  8. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het nota-overleg MIRT van 7 december 2020?

 

 

1) NRC.nl, 8 november 2020 (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/08/flinke-vertraging-op-de-afsluitdijk-a4019280)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl