Tweedemonitor / Kamervraag / De beveiliging van Joodse gemeenschappen in NederlandDe beveiliging van Joodse gemeenschappen in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20955

2020Z20955

(ingezonden 9 november 2020)

Vragen van het lid Baudet (FVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de beveiliging van Joodse gemeenschappen in Nederland

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het artikel "Oostenrijk verdrievoudigt de uitgaven aan de bescherming van de Joodse gemeenschap"? 1)

Vraag 2

Erkent u dat de Joodse gemeenschap in Nederland te maken heeft met een verhoogd dreigingsniveau voor terreur? 2)

Vraag 3

Erkent u dat de niet-aflatende dreiging uit radicaal-islamitische hoek richting de Joodse gemeenschap in Nederland een veiligheidsrisico vormt voor Joodse publieke plaatsen en instellingen, zoals bijvoorbeeld scholen, synagogen, winkels en culturele centra? 3)

Vraag 4

Hebt u kennisgenomen van het artikel “Crisiscentrum vraagt om extra waakzaamheid voor joodse gemeenschap in Antwerpen”? 4) Kunt u aangeven of wat u betreft dezelfde waakzaamheid geboden is voor de Joodse gemeenschap in Nederland?

Vraag 5

Kunt u toelichten welke speciale maatregelen of financiële middelen reeds worden ingezet door de Rijksoverheid of door lokale overheden ter bescherming van potentiële Joodse doelwitten in Nederland? Welk gedeelte van de kosten wordt door overheidsinstellingen gedragen en welk gedeelte door de Joodse gemeenschap?

Vraag 6

Bent u bereid om net zoals Oostenrijk voortaan de volledige kosten van de bescherming van Joodse instellingen te vergoeden?

Vraag 7

Kunt u duidelijk uw redenering toelichten waarom u al dan niet wenst over te gaan tot het beter beveiligen van de Joodse gemeenschap in Nederland?

1) ‘Jewish Telegraphic Agency’ d.d. 11 September 2020 “Austria to triple its spending on Jewish community security”: https://www.jta.org/quick-reads/austria-to-cover-jewish-communitys-entire-security-costs-of-about-4-7-million-annually

2) BLEW-Adviesorgaan ter bescherming van de Joodse Gemeenschap in Nederland. Dreigingsrapport van Juni 2020: https://www.blew.nl/wp-content/uploads/2020/06/Dreigingsrapport-2020.pdf

3) NCTV: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 Mei 2020 p22:

“Ook kan een (licht) stimulerende werking uitgaan van de (hernieuwde) oproep om aanvallen op

joden wereldwijd en op de staat Israël uit te voeren.”
https://www.nctv.nl/binaries/nctv/documenten/publicaties/2020/05/07/dreigingsbeeld-terrorisme-nederland-52/DTN52_Definitief.pdf

4) ‘Provinciale Zeeuwse Courant’ d.d. 9 Oktober 2019: “Crisiscentrum vraagt om extra (..)”

https://www.pzc.nl/antwerpen/crisiscentrum-vraagt-extra-waakzaamheid-voor-joodse-gemeenschap-in-antwerpen~a821417c/


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De beveiliging van Joodse gemeenschappen in Nederland

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Het transparantiebeleid van ontwikkelingsbank FMO en door FMO gefinancierde misstanden in de Democratische Republiek Congo

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl