Tweedemonitor / Kamervraag / Het opnemen van de haas en het konijn op de lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd wordenHet opnemen van de haas en het konijn op de lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd worden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20826

2020Z20826

(ingezonden 6 november 2020)

Vragen van de leden Ouwehand (PvdD), De Groot (D66), Graus (PVV), Bromet (GroenLinks), Futselaar (SP) en Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het opnemen van de haas en het konijn op de lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd worden

 

  1. Kent u het bericht ‘Het gaat niet goed met de haas en het konijn: ze staan voor het eerst op de Rode Lijst'? 1)
  2. Waar wordt de teruggang van deze soorten door veroorzaakt?
  3. Is het juist dat de jacht op de haas en het konijn gewoon door mag blijven gaan, omdat deze bedreigde soorten nog steeds op de lijst van vrij bejaagbare soorten staan?
  4. Bent u bereid de haas en het konijn met spoed van de lijst met vrij bejaagbare soorten te halen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat gaat u doen om de haas en het konijn zodanig te beschermen dat ze weer van de Rode Lijst van bedreigde dieren af kunnen?

 

1) Trouw, 3 november 2020, 'Het gaat niet goed met de haas en het konijn: ze staan voor het eerst op de Rode Lijst' (https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-gaat-niet-goed-met-de-haas-en-het-konijn-ze-staan-voor-het-eerst-op-de-rode-lijst~b4a6bf0d/)

 

 


Gerelateerd

Het opnemen van de haas en het konijn op de lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd worden

Het artikel 'Konijn en haas op rode lijst met bedreigde zoogdieren, otter en zeehond eraf'

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

De ontheffing voor het doodschieten van onder andere de das, eekhoorn, haas, konijn, ree, wild zwijn, steenmarter, vos en 22 vogelsoorten op het terrein van Twente Airport

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

De zorgen om bedreigde advocaten

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl