Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘Docent Rotterdams college bedreigd om spotprent’ en 'Docent duikt onder om cartoon in de klas'De berichten ‘Docent Rotterdams college bedreigd om spotprent’ en 'Docent duikt onder om cartoon in de klas'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20824

2020Z20824

(ingezonden 6 november 2020)

Vragen van de leden Westerveld en Van den Berge (beiden GroenLinks) aan de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichten ‘Docent Rotterdams college bedreigd om spotprent’ en 'Docent duikt onder om cartoon in de klas'

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Docent Rotterdams college bedreigd om spotprent’? 1)
  2. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Docent duikt onder om cartoon in klas’? 2)
  3. Heeft de regering contact gehad met de docent in kwestie – indien door hem gewenst – en het bevoegd gezag?
  4. Kunt u toezeggen dat de regering alles doet wat binnen haar macht ligt om de veiligheid van deze en andere docenten te garanderen?
  5. Deelt u de mening dat bedreiging en intimidatie van onderwijspersoneel te allen tijde onacceptabel is?
  6. Kunt u toelichten op welke manier u docenten, die gevoelige onderwerpen in de klas bespreekbaar moeten maken, ondersteunt zodat zij in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen blijven doen? Bent u hierover in gesprek met onderwijsinstellingen?
  7. Op welke manier ondersteunt u initiatieven of organisaties die zich reeds inzetten voor een sociaal veilig klimaat op school en het bespreekbaar maken van maatschappelijke moeilijke thema’s in de klas?
  8. Deelt u de mening dat een goede afstemming en samenwerking tussen scholen en gemeenten essentieel zijn, zodat bij dergelijke gebeurtenissen er snel geschakeld kan worden? Zo ja, kunt u uiteenzetten op welke manier wordt geïnvesteerd in structurele samenwerking tussen gemeenten, het onderwijsveld en de veiligheidsdriehoek?

1) NRC, 3 november 2020, 'Docent Rotterdams college bedreigd om spotprent', https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/03/docent-rotterdams-college-bedreigd-om-spotprent-a4018570

2) NRC, 4 november 2020, 'Docent duikt onder om cartoon in de klas', https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/04/docent-duikt-onder-om-cartoon-in-klas-a4018814


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl