Tweedemonitor / Kamervraag / Het COVID-19 reproductiegetal (R)Het COVID-19 reproductiegetal (R)

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20648

2020Z20648

(ingezonden 5 november 2020)

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het COVID-19 reproductiegetal (R).

  1. Deelt u de zorgen van het Outbreak Management Team (OMT) over het feit dat 'niet te beoordelen is in hoeverre deze cijfers [percentage positieve testuitslagen] een onderschatting zijn door gebruik van het toenemend aanbod van commerciële teststraten en andere aanbieders waarvan de aantallen testen niet bekend zijn?'
  2. Wat zijn de implicaties van het feit dat het aantal besmette personen op dit moment niet volledig in beeld is? Wat betekent dit voor het hanteren van signaalwaarden in de routekaart?
  3. Bent u bekend met de passage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in deEpidemiologische situatie COVID-19 in Nederland,dat het reproductiegetal (R) geschat wordt op basis van het aantal gemelde COVID-19 gevallen per dag in Nederland? 1)
  4. Kunt u, deze passage in achtnemend, toelichten waarom u tijdens het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op 28 oktober beargumenteerde dat de R berekend wordt op basis van de ziekenhuisopnames? Kunt u uitleggen hoe uw uitspraak tijdens dit debat te verenigen is met de voornoemde passage van het RIVM? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u toelichten hoe de R berekend wordt?
  6. Wat zegt het feit dat niet alle commerciële teststraten hun positieve testuitslagen doorgeven volgens u over de betrouwbaarheid van de R, in achtnemend dat volgens het RIVM de R wordt gebaseerd op het aantal gemelde COVID-19 gevallen per dag in Nederland?
  7. Doet het feit dat niet alle positieve testuitslagen van commerciële teststraten in beeld zijn, volgens u af aan de betrouwbaarheid van de R? Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u in kaart brengen hoeveel commerciële testen er op dit moment in Nederland wekelijks worden afgenomen? Kunt u zorgen dat we zo snel mogelijk zicht krijgen op het aandeel positieve testuitslagen vanuit de commerciële teststraten? Kan dit binnen twee weken zodat een besluit over verdere maatregelen genomen kan worden op basis van volledige gegevens?
  9. Wordt er bij positieve testuitslagen van commerciële teststraten bron- en contactonderzoek uitgevoerd?
  10. Kunt u deze schriftelijke vragen afzonderlijk beantwoorden voor aanvang van het volgende plenaire debat over het coronavirus?

1) RIVM, 27 oktober 2020, Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.


Indiener

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 17912 )

Publicatiedatum
5 November 2020
Gerelateerd

De snelle toename van het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen.

Het COVID-19 reproductiegetal (R)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2 infecties in de ziekenhuiszorg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De classificatie van COVID-19 en aanverwante vragen

COVID-19 en de bestrijding ervan.

Het verband tussen luchtvervuiling en het infectierisico van COVID-19

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl