Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘Nederlands vaardocument gebruikt bij grootschalige drugssmokkel’ en ‘Nederlandse schepen aan ketting in Italië door omstreden bootpaspoort’De berichten ‘Nederlands vaardocument gebruikt bij grootschalige drugssmokkel’ en ‘Nederlandse schepen aan ketting in Italië door omstreden bootpaspoort’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20630

2020Z20630

(ingezonden 5 november 2020)

Vragen van de leden Van Aalst en Helder (beiden PVV) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Nederlands vaardocument gebruikt bij grootschalige drugssmokkel’ en ‘Nederlandse schepen aan ketting in Italië door omstreden bootpaspoort’

  1. Bent u op de hoogte dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) uitgeeft aan internationale drugsbendes? 1)
  2. Bent u het ermee eens dat Nederland hiermee grootschalige drugstransporten faciliteert en we internationaal hiermee weer eens te kijk staan als narcostaat? Zo nee, waar baseert u uw mening dan op?
  3. Zo ja, wat gaat u doen om hier een einde aan te maken?
  4. Bent u het ermee eens dat het schandalig is hoe mensen- en drugssmokkelaars dankzij het slappe optreden van deze regering onder Nederlandse vlag kunnen varen?
  5. Bent u bereid stappen te nemen om te voorkomen dat de reputatie van Nederland nog verder naar de bodem van de oceaan zinkt?
  6. Bent u bekend met een rapport van de politie Midden-Nederland (2015) waarin wordt gewaarschuwd dat het botenregistratiesysteem “aan alle kanten rammelt”? Zo ja, wat is uw reactie hierop?
  7. Bent u het ermee eens dat er een duidelijk registratiesysteem moet komen, te beheren door uw ministerie van IenW zonder tussenpersonen, zodat er een eenduidig systeem is dat landelijk beheerd wordt en waarop toezicht bestaat, zodat het voor criminelen lastiger wordt om boten te kopen met zwart geld dat zo wordt witgewassen? Zo nee, waarom niet?
  8. Zo ja, wat gaat u doen en per wanneer? Kunt u een tijdslijn opstellen en de Kamer van de vorderingen periodiek op de hoogte houden? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van IenW en/of het ministerie van J&V?

1) Nieuwsuur, 28 en 29 oktober 2020, Nederlands vaardocument gebruikt bij grootschalige drugssmokkel (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2354360-nederlands-vaardocument-gebruikt-bij-grootschalige-drugssmokkel.html)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl