Tweedemonitor / Kamervraag / De Hagia Sophia, die door Turkije tegen de regels van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) in, is omgevormd tot een moskee.De Hagia Sophia, die door Turkije tegen de regels van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) in, is omgevormd tot een moskee.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20481

2020Z20481

(ingezonden 4 november 2020)

Vragen van de leden Omtzigt, Geluk-Poortvliet en Van Helvert (allen CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Hagia Sophia, die door Turkije tegen de regels van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) in, is omgevormd tot een moskee.


Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het feit dat Turkije de Haga Sophia en het Chora-museum (beiden voormalige christelijke kerken) van musea omvormt naar moskeeën, terwijl beiden beschermd zijn als werelderfgoed van Unesco, omdat Turkije ze zelf op dit lijst gezet heeft als musea? [1]

Vraag 2:

Deelt u de mening dat hiermee afbreuk gedaan wordt aan de culturele en historische waarde die deze bouwwerken hebben voor de Christelijke gemeenscha en dat hiermee wordt getoornd aan de boodschap van pluriformiteit en tolerantie die deze monumenten uitdragen?

Vraag 3:

Klopt het dat Turkije de regels van UNESCO overtreedt? Klopt het ook dat Turkije al een aantal unieke fresco’s en schilderingen in het Chora-museum bedekt heeft? [2]

Vraag 4:

Ben u bereid deze problematiek aan te kaarten op de komende vergadering van de executive board van UNESCO (4-18 november, te Parijs) ten einde Turkije te bewegen zich aan de afspraken te houden en deze monumenten hun status als museum te laten behouden? Zo ja, hoe zal de Nederlandse delegatie deze kwestie aankaarten?

Vraag 5:

Hoe kaarten andere landen deze kwestie aan op de vergadering van de UNESCO executive board?

Vraag 6:

Kunt u deze vragen een voor een en zo spoedig mogelijk beantwoorden?

[1] Deutsche Welle, 27 augustus 2020, 'Like Hagia Sophia, Turkey to reconvert Chora Museum into mosque'.(https://www.dw.com/en/like-hagia-sophia-turkey-to-reconvert-chora-museum-into-mosque/a-54713753)

[2] UNESCO, 10 juli 2020, 'UNESCO statement on Hagia Sophia, Istanbul'. (https://en.unesco.org/news/unesco-statement-hagia-sophia-istanbul)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl