Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Treinterreur door asielzoekers op de Vechtdallijn'Het bericht 'Treinterreur door asielzoekers op de Vechtdallijn'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20480

2020Z20480

(ingezonden 4 november 2020)

Vragen van de leden Becker en Ziengs (beiden VVD) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Treinterreur door asielzoekers op de Vechtdallijn'.

  1. Bent u bekend met het bericht 'Treinterreur door asielzoekers op de Vechtdallijn’? 1)
  1. Deelt u de mening dat het volstrekt onacceptabel is dat asielzoekers, die hier in Nederland worden opgevangen, zowel mentaal als fysiek geweld gebruiken tegen treinpersoneel van de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen? Zo nee, waarom niet?
  1. Klopt het dat de asielzoekers die betrokken zijn bij de incidenten zogenoemde ‘veiligelanders’ zijn, oftewel asielzoekers uit veilige landen die veelal geen recht hebben op een verblijfsvergunning? Kunt u een uitsplitsing geven om welke landen van herkomst het voornamelijk gaat?
  1. Is het bekend uit welke azc's deze ‘veiligelanders’ afkomstig zijn? Zo nee, kunt u dit onderzoeken? Zo ja, om welke azc's gaat het en welke sancties hebben de betreffende azc's genomen tegen ‘hun’ ‘veiligelanders’ die zich hebben misdragen op de Vechtdallijn?
  1. Kunt u een overzicht geven van de aard van de gepleegde misdrijven en in hoeveel van de geconstateerde gevallen de (spoorweg)politie overgegaan is tot aanhouding en het openbaar ministerie tot vervolging? 
  1. Klopt het dat met name vrouwelijke conducteurs doelwit zijn en dat zij zich door de vele incidenten niet veilig voelen? Zo ja, wat kunt u specifiek voor deze vrouwelijke conducteurs doen?
  1. Heeft u reeds contact opgenomen met het vervoersbedrijf, de betreffende vakbonden, de politie en de omliggende gemeentes over deze incidenten op de Vechtdallijn? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?
  1. Welke maatregelen bent u voornemens te nemen, al dan niet in overleg met de plaatselijke autoriteiten, om dit geweld in het openbaar vervoer een halt toe te roepen? Bent u bijvoorbeeld bereid te onderzoeken of het mogelijk is om deze veiligelanders een reisverbod op te leggen indien zij zich schuldig hebben gemaakt aan dergelijk gedrag in het openbaar vervoer, zoals ook is verzocht in de aangenomen motie-Becker (Kamerstuk 19637, nr. 2572)?

1) De Telegraaf, 2 november 2020 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/483226812/treinterreur-door-asielzoekers-op-de-vechtdallijn)


Gerelateerd

Het bericht 'Treinterreur door asielzoekers op de Vechtdallijn'

Het bericht 'Criminele asielzoekers van de straat houden'

De problemen inzake het asielbeleid

COA-personeel dat zich onveilig voelt door ‘Minderjarige’ criminele Noord-Afrikanen

Het falend terugkeerbeleid

Het bericht dat asielzoekers niet welkom zijn in Ter Apel vanwege het Coronavirus

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

Het bericht 'Twee asielzoekers in azc Ter Apel besmet met Corona'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl