Tweedemonitor / Kamervraag / Kwetsbare kinderen die in arme landen door de coronacrisis uit beeld rakenKwetsbare kinderen die in arme landen door de coronacrisis uit beeld raken

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20472

2020Z20472

(ingezonden 4 november 2020)

Vragen van de leden Kuik (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking over kwetsbare kinderen die in arme landen door de coronacrisis uit beeld raken

 1. Kent u het bericht 'Meer kinderen uitgebuit tijdens de coronacrisis'? [1]
 2. Kunt u bevestigen, zoals in dit artikel gemeld wordt, dat 24 miljoen kinderen door de coronacrisis niet meer naar school kunnen? Kunt u dit met andere bronnen ondersteunen?
 3. Kunt u bevestigen, zoals in dit artikel gemeld wordt, dat dit jaar 500.000 meer meisjes worden uitgehuwelijkt? Kunt u dit met andere bronnen ondersteunen?
 4. Kunt u bevestigen, zoals in dit artikel gemeld wordt, dat naar verwachting twee miljoen meer meisjes slachtoffer worden van genitale verminking (meisjesbesnijdenis)? Kunt u dit met andere bronnen ondersteunen?
 5. Kunt u bevestigen, zoals in dit artikel gemeld wordt, dat in de eerste maanden van de pandemie in India het aantal telefoontjes naar kinderhulplijnen met 30 procent groeide, en in Bangladesh met 40 procent? Kunt u dit met andere bronnen ondersteunen?
 6. Kunt u bevestigen, zoals in dit artikel wordt gemeld, dat kindersekstoeristen niet makkelijk meer naar het buitenland kunnen reizen waardoor ze hun heil vaker op internet zoeken, waardoor Europol en Interpol een toename constateren in het downloaden van kinderporno? Kunt u dit met andere bronnen ondersteunen?
 7. Welke maatregelen worden er internationaal genomen om de door Teres des Hommes verwachtte toename in kinderhandel tegen te gaan en welke inzet pleegt Nederland?
 8. Kunt u aangeven op welke manier u extra inzet kunt plegen om deze kinderen, die niet naar school kunnen gaan vanwege de pandemie, beter te beschermen en te helpen?
 9. Kunt u aangeven welke fondsen en programma’s in Nederland worden ingezet om kinderhandel tegen te gaan en de positie van kinderen te verbeteren? Ziet u mogelijkheden om deze programma’s te intensiveren zolang in focuslanden scholen dicht blijven?
 10. Bent u bekend met de in het artikel genoemde petitie die aan de EU is gepresenteerd, waarin dringend gevraagd wordt actie te ondernemen? Kunt u deze met de Kamer delen en bent u bereid om in een begeleidende brief de aanbevelingen uit deze petitie te appreciëren?
 11. Kunt u deze vragen beantwoorden voor de start van de tweede termijn begrotingsbehandeling voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021?

[1] Algemeen Dagblad, 3 november 2020, "Terre des Hommes slaat alarm: miljoenen kinderen uitgebuit door coronacrisis", https://www.ad.nl/buitenland/terre-des-hommes-slaat-alarm-miljoenen-kinderen-uitgebuit-door-coronacrisis~a8a5ad6b/


Gerelateerd

Kwetsbare kinderen die in arme landen door de coronacrisis uit beeld raken

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jongeren in jeugdzorg

De coronacrisis

Het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting

Het bericht ‘Verzekeraars gooien deur dicht voor taxichauffeurs’ en het bericht ‘Van Lanschot loost arme en niet beleggende klanten’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl