Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Palestijnse kinderen worden mishandeld en vernederd in Israëlische gevangenissenHet bericht dat Palestijnse kinderen worden mishandeld en vernederd in Israëlische gevangenissen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20368

2020Z20368

(ingezonden 3 november 2020)

Vragen van de leden Bouali, Sjoerdsma (beiden D66), Van den Hul (PvdA) en Van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Palestijnse kinderen worden mishandeld en vernederd in Israëlische gevangenissen

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Palestijnse kinderen onmenselijk behandeld in Israëlische gevangenissen’? 1)
  2. Kunt u een reactie geven op het onderzoek van Save the Children? Kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op de constateringen van fysieke mishandeling, verbale mishandeling, bedreiging van familie, vernederend lichamelijk onderzoek, ontzegging van toegang tot gezondheidszorg en ontzegging van contact met een advocaat?
  3. Heeft u eerder signalen ontvangen dat de genoemde misstanden hebben plaats gevonden in Israëlische gevangenissen? Zo ja, hoe heeft u hierop gereageerd?
  4. Deelt u de mening dat minderjarigen niet berecht zouden moeten worden door een militaire rechtbank? Zo ja, hoe gaat u er dan op aandringen bij de Israëlische autoriteiten deze praktijk af te schaffen? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat detentie en mishandeling van minderjarigen onder het militair recht een grove schending vormen van het internationaal recht en zouden moeten worden beëindigd? Zo ja, hoe gaat u hier bij de Israëlische autoriteiten op aandringen? Zo nee, waarom niet? 
  6. Wat kan Nederland beteken voor slachtoffers van deze misstanden?
  7. Biedt Nederland steun aan organisaties op het gebied van psychosociale hulp in de Palestijnse Gebieden? Zo ja, om welke projecten gaat het? Zo nee, bent u bereid om – in lijn met het beleid om de inzet op mentale gezondheid en psychosociale steun te verbreden naar integratie hiervan binnen vredesopbouw en de bredere vrede- en veiligheidsagenda 2) - psychosociale hulp onderdeel uit te laten maken van de inzet op veiligheid en rechtsorde binnen de Palestijnse Gebieden?

1) Save the Children, 29 oktober 2020, 'Palestijnse kinderen onmenselijk behandeld in Israëlische gevangenissen' (https://www.savethechildren.nl/actueel/nieuws/2020/palestijnse-kinderen-onmenselijk-behandeld-in-isra?fbclid=IwAR0JFC5WpSX-UvYVFMLxCCmao8Iagbh92OG3ya-QEcYpovy9kcK8NTiuvtE)

2) Kamerstuk 35570 XVII, nr. 2, p. 66. 


Gerelateerd

Het bericht dat Palestijnse kinderen worden mishandeld en vernederd in Israëlische gevangenissen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht 'Klappen en stroomstoten: politiehonden bij training mishandeld'

De groei van illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl