Tweedemonitor / Kamervraag / Een medewerker van de Eritrese ambassade die onder dwang geld inzamelde bij zijn landgenotenEen medewerker van de Eritrese ambassade die onder dwang geld inzamelde bij zijn landgenoten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20253

2020Z20253

(ingezonden 2 november 2020)

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een medewerker van de Eritrese ambassade die onder dwang geld inzamelde bij zijn landgenoten

  1. Hoe kan uw mededeling aan de ambassadeur van Eritrea dat de geldafperser niet langer voor de ambassade mag werken worden afgedwongen? (1) 
  2. Kunt u bevestigen dat deze persoon zich voor consul uitgaf?
  3. Welke maatregelen waren door u tegen de afperser genomen toen hij eerder zijn kwalijke praktijken uitvoerde?
  4. Waarom wordt de afperser niet uit Nederland verwijderd?
  5. Is het geld door de afperser of door de ambassade van Eritrea vergoed aan de gedupeerden? Zo nee, wilt u de ambassadeur uitwijzen indien dat niet onverwijld gebeurt?
  6. Wilt u deze vragen uiterlijk 9 november aanstaande beantwoorden?
  1. Trouw, 28 oktober 2020, 'Minister Blok neemt stappen tegen ambassadekantoor Eritrea om fondsenwerving'. (https://www.trouw.nl/politiek/minister-blok-neemt-stappen-tegen-ambassadekantoor-eritrea-om-fondsenwerving~b550ee58/)


Gerelateerd

Een medewerker van de Eritrese ambassade die onder dwang geld inzamelde bij zijn landgenoten

De mensenrechtensituatie in Eritrea n.a.v. de excommunicatie van patriarch Antonios van de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo-kerk en de gedwongen sluiting van katholieke klinieken in het afgelopen jaar

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Ernstige problemen na gezinshereniging van Eritrese vluchtelingen

De inning Eritrese diasporabelasting nadat de Tijdelijk Zaakgelastigde persona non grata is verklaard

Mogelijke Chinese spionage bij Europese instellingen via de ambassade van Malta

Het bericht dat een Chinese geneticus van het Erasmus MC werkt voor de Chinese politie

Het bericht ‘Situation Report EEPA HORN No. 50’ van 9 januari en ‘Situation Report HORN No. 81’ van 11 februari.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl