Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Bruine vloot op de waakvlam - verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend'Het bericht 'Bruine vloot op de waakvlam - verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20251

2020Z20251

(ingezonden 2 november 2020)

Vragen van de leden Aukje de Vries, Aartsen en El Yassini (allen VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Bruine vloot op de waakvlam - verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend' 

  1. Bent u bekend met het bericht 'Bruine vloot op de waakvlam - verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend'? 1) Wat vindt u van dit bericht?
  2. Wat maakt het zo ingewikkeld en tijdrovend? En hoe gaat u dat oplossen? In hoeverre kan er voldoende capaciteit ingezet worden om de regeling snel in te vullen?
  3. Aan welke invulling c.q. uitwerking wordt gedacht voor de regeling voor de bruine vloot?
  4. Bent u het ermee eens dat het belangrijk is dat de ondernemers van de bruine vloot zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen, zeker omdat de winterperiode voor de deur staat waarin niks wordt verdiend? Wanneer kunnen de ondernemers van de bruine vloot duidelijkheid krijgen?
  5. Deelt u de mening dat het belangrijk is dat er uiterlijk 1 december aanstaande duidelijkheid is? In hoeverre is dit haalbaar? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe staat de sector er op het moment voor? In hoeverre werken banken op dit moment mee om de ondernemers door deze moeilijke tijd te helpen? Welk overleg vindt met de banken hierover plaats?
  7. Hoeveel soelaas heeft het half jaar uitstel van dure keuringen, dat de bruine vloot in juni 2020 heeft gekregen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, om de schippers tegemoet te komen die zwaar lijden onder de coronacrisis, geboden?
  8. Wat wordt er gedaan aan mogelijkheden voor de bruine vloot, zodat die in 2021 wel weer het werk kan oppakken, wellicht op een aangepaste manier, bijvoorbeeld in de vorm van een fieldlab, zoals in brede zin is gevraagd in de motie van de leden Aartsen en Van Weyenberg over op grote schaal fieldlabs oprichten (Kamerstuk 35420, nr. 115)?
  9. Hoe zorgt u ervoor dat zoveel mogelijk van het geld bij de ondernemers van de bruine vloot en bij het cultureel erfgoed terechtkomt en niet in uitvoeringskosten gaat zitten of naar indirecte zaken (zoals lig- en havengelden van gemeenten, die op een andere manier al zijn/worden gecompenseerd voor coronakosten)?

1) Leeuwarder Courant, 31 oktober 2020, Bruine vloot op de waakvlam (https://www.lc.nl/economie/Bruine-vloot-op-de-waakvlam-Ik-hoop-dat-we-voor-de-jaarwisseling-weten-waar-iedereen-aan-toe-is-26155282.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.lc.nl%2Ffriesland%2FKamerleden-VVD-aan-ministeries-snel-duidelijkheid-voor-bruine-vloot-26161789.html)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl