Tweedemonitor / Kamervraag / De huidige stand van zaken met betrekking tot de Hirak-activistenDe huidige stand van zaken met betrekking tot de Hirak-activisten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20246

2020Z20246

(ingezonden 2 november 2020)

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Hirak-activisten.

  1. Heeft u voor uw inzet op het terrein van mensenrechtenschendingen in Marokko sinds de dood van Moshin Fikri, de protesten die daarop volgden en de reactie op die protesten van de Marokkaanse overheid, steun ontvangen van uw Europese collega’s? En zo ja, hebben zij zich eveneens uitgesproken over de mensenrechtenschendingen?
  2. Is er contact met uw Europese collega’s over de situatie van (en eventuele ontwikkelingen) met betrekking tot de Hirak-activisten?
  3. Heeft u op dit moment zicht op hoeveel Hirak gedetineerden - dus na het koninklijk pardon in juli van dit jaar voor 22 van de 55 opgepakte activisten - nog vastzitten in de Ras Alma-gevangenis in Fez, de Silwan-gevangenis in Nador en de burgerlijke gevangenis in Guercif?
  4. Kunt u ook ingaan op de gezondheidstoestand van de Hirak-gedetineerden in de Ras Alma-gevangenis in Fez, de Silwan-gevangenis in Nador en de burgerlijke gevangenis in Guercif?
  5. Hoe vaak is er namens de Nederlandse (of andere Europese) ambassade iemand langs geweest bij deze gevangenissen om zich op de hoogte te stellen van de situatie ter plaatse?
  6. Is er contact geweest met de Nationale Raad voor Mensenrechten (CNDH) in Marokko? En zo ja, hoe is dat contact?
  7. Welke invloed heeft de huidige Corona-crisis op de mensenrechtensituatie in Marokko?


Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 17829 )

Publicatiedatum
2 November 2020
Gerelateerd

Een bezoek aan het noorden van Marokko

De huidige stand van zaken met betrekking tot de Hirak-activisten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een opgepakte journalist in Marokko en gedetineerde Rif-activisten

Berichten over marteling van protestleider Zafzafi in Marokko

De groeiende angst onder activisten om naar Marokko te gaan

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl