Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Minder buitenlandse studenten blijven: dat gaat geld kosten’Het bericht ‘Minder buitenlandse studenten blijven: dat gaat geld kosten’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20087

2020Z20087

(ingezonden 30 oktober 2020)

Vragen van de leden Wiersma (VVD) en Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Minder buitenlandse studenten blijven: dat gaat geld kosten’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Minder buitenlandse studenten blijven: dat gaat geld kosten’ en het recente onderzoek van Nuffic waaruit blijkt dat steeds minder internationale studenten na hun studie in Nederland blijven? 1)
  2. Klopt het dat internationale studenten nu vaker na hun studie Nederland verlaten dan voor de corona-crisis? Zo ja, wat zijn hierover de meest recente cijfers?
  3. Welke gevolgen heeft het voor de Nederlandse economie dat steeds meer internationale studenten ervoor kiezen om na hun studie Nederland te verlaten?
  4. Klopt het dat betere selectie van internationale studenten de stayrate kan verhogen? Zo ja, welke mogelijkheden gaat u instellingen geven om tot een hogere stayrate te komen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat zijn de totale kosten voor Nederland van internationale EER-studenten die wel hun studie in Nederland volgen, maar na hun studie niet in Nederland blijven? Hoe hoog zijn de kosten als het gaat om niet-EER studenten?
  6. Wat is de laatste stand van zaken in de uitvoering van de motie van de leden Wiersma en Van der Molen, die vraagt om nadere afspraken in Europees verband rondom studentmobiliteit? Op welke manier gaat u zich de komende tijd in Europees verband hard maken voor meer selectiemogelijkheden van studenten binnen de EER-zone? 2)
  7. Op welke manier heeft u vervolg gegeven aan de aangenomen motie van de leden Wiersma en Van der Molen, die vraagt om een beleid op een gewenste instroom van buitenlandse studenten en onderzoekers? 3)
  8. Wanneer kan de Kamer de uitvoering van de motie van de leden Wiersma en Van der Molen, die vraagt om onderzoek te doen naar internationalisering bij specifiek mbo-instellingen in grensregio’s verwachten? 4)
  9. Deelt u de mening dat goede internationale studenten een meerwaarde zijn voor Nederland, maar dat het hierbij belangrijk is om voldoende instrumenten in handen te hebben om de internationale studenten naar Nederland te krijgen die ons versterken en ook daadwerkelijk na hun studie in Nederland willen wonen en werken? Zo nee, waarom niet?
  10. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg ‘internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid’ van donderdag 3 december 2020?

1) Parool, 28 oktober 2020, ‘Minder buitenlandse studenten blijven: dat gaat geld kosten’, https://www.parool.nl/nederland/minder-buitenlandse-studenten-blijven-dit-gaat-geld-kosten~ba22dd9e/

2) Kamerstuk 35 282, nr. 32

3) Kamerstuk 35 300-VIII, nr. 83

4) Kamerstuk 35 282, nr. 36


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl