Tweedemonitor / Kamervraag / De financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)De financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20082

2020Z20082

(ingezonden 30 oktober 2020)

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de minister voor Medische Zorg over de financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)

Bent u op de hoogte van de financiële problemen waar het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda in verkeert? 1)

Welke betrokkenheid heeft u gehad bij de ontwikkelingen rond dit ziekenhuis sinds 13 juni 2018?

Kunt u aangeven wat de oorzaak is van het feit dat het ziekenhuis aangeeft dat de beschikbaarheidsbijdrage niet voldoet?

Kunt u aangeven wat de effecten op de benodigde extra capaciteit bij andere ziekenhuizen zouden zijn indien de acute zorg in het OZG zou sluiten?

Kunt u aangeven wat de effecten op de aanrijtijden van ambulances in de regio zouden zijn als de acute zorg in het OZG zou sluiten?

Kunt u aangeven of de adherentiecijfers in de regio in kaart zijn gebracht?

Kunt u aangeven of er overleg en dialoog heeft plaatsgevonden over de problemen van het OZG met betrokken regiobestuurders en zorgverleners in de keten?

Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden voorafgaand aan het algemeen overleg Medisch Zorglandschap van 18 november 2020?

1) RTV Noord, 28 oktober 2020, 'Kamerfracties over problemen ziekenhuis Scheemda: ‘Minister moet regie nemen''.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Gerven (SP), ingezonden 28 oktober 2020 (vraagnummer 2020Z19855).


Gerelateerd

Het bericht ‘Ommelander Ziekenhuis zet ‘laatste stappen’ in financiële herziening’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)

Het bericht ‘Ommelander Ziekenhuis in zwaar weer: 'ingrijpende maatregelen' dreigen’.

Het bericht ‘Ommelander Ziekenhuis in zwaar weer: 'ingrijpende maatregelen' dreigen’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl