Tweedemonitor / Kamervraag / Bonussen die uitgekeerd worden aan personeel op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportBonussen die uitgekeerd worden aan personeel op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20003

2020Z20003

(ingezonden 29 oktober 2020)

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over bonussen die uitgekeerd worden aan personeel op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1

Kunt u de volgende vragen beantwoorden over de eenmalige beloning die medewerkers van het ministerie krijgen omdat zij maandenlang gewerkt hebben aan de bestrijding van het coronavirus (zoals u aangaf in antwoord op eerdere vragen) 1): 

  1. Hoeveel bonussen zijn op het ministerie in dit kader de afgelopen maanden toegekend?
  2. Wat is de hoogte van de hoogst toegekende bonus die in dit kader is verstrekt?
  3. Wat is de gemiddelde hoogte van de bonussen die in dit kader zijn verstrekt?

2

Welke criteria zijn precies gebruikt om te beoordelen of medewerkers die werkzaam zijn op het ministerie in aanmerking kunnen of konden komen voor een (eenmalige) coronabonus?

3

Hebben de medewerkers werkzaam op het ministerie hun eenmalige bonus al ontvangen, aangezien zorgverleners maandenlang moeten wachten op hun bonus? Zo nee, wanneer kunnen de medewerkers deze bonus verwachten?

1) Antwoord op vragen van het lid Hijink over bonussen aan personeel op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 27 oktober 2020 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D42455&did=2020D42455). 


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl