Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat zorgmedewerkers met corona toch moeten komen werkenHet bericht dat zorgmedewerkers met corona toch moeten komen werken

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z20001

2020Z20001

(ingezonden 29 oktober 2020)

Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het bericht dat zorgmedewerkers met corona toch moeten komen werken

  1. Bent u bekend met het bericht 'Zorgmedewerkers met corona moeten toch komen werken'? 1)
  2. Staat u nog steeds achter de richtlijn die stelt dat mensen met een positieve coronatest in isolatie moeten blijven tot ze minimaal 24 uur klachtenvrij zijn en het minimaal zeven dagen geleden is dat ze ziek werden?
  3. Vindt u het acceptabel dat zorginstellingen een uitzondering maken op deze richtlijn wanneer managers het rooster niet rond krijgen? Zo ja, waarom en onder welke voorwaarden? Zo niet, kunt u hierover spoedig in gesprek treden met de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en (koepels van de) betreffende instellingen?
  4. Kunt u bevestigen dat de vele besmettingen in verpleeghuizen ook te maken hebben gehad met contact met besmet personeel? Zo ja, hoe verantwoord is het met die wetenschap om na besmetting door te werken?
  5. Hoe beoordeelt u voorts dat ‘bij uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt’, zorgmedewerkers mogen werken als huisgenoten besmet zijn? Is er bij een tweede golf eigenlijk niet altijd sprake van deze uitzonderingssituatie? 2)
  6. Hoe gaat u er met het veld zorg voor dragen dat instellingen zorg kunnen blijven bieden, ook als besmettingen onder zorgmedewerkers oplopen, zonder dat patiënten en bewoners gevaar lopen?
  7. Neemt u daarin, naast de spreiding van patiënten, ook de tijdelijke onderlinge uitruil van personeel actief mee als ergens een acuut personeelstekort dreigt door besmettingen onder zorgmedewerkers?
  8. Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 12 november 2020?

1) AD, 27 oktober 2020, 'FNV: Besmette zorgmedewerkers moeten van manager toch komen werken' (https://www.ad.nl/ad-werkt/fnv-besmette-zorgmedewerkers-moeten-van-manager-toch-komen-werken~a4be9cdd/). 

2) RIVM, 9 oktober 2020, 'Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis' (https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid)


Gerelateerd

Het bericht dat zorgmedewerkers met corona toch moeten komen werken

Het bericht dat duizenden zorgmedewerkers de zorgbonus missen

Nog steeds bestaande onduidelijkheid over het testbeleid

Het bericht ‘Zorgmedewerkers willen voorrang bij coronatests nu wachttijden oplopen’?

Het bericht ‘Zorgpersoneel op de Veluwe neemt ontslag uit angst voor corona: ‘Enorm gebrek aan beschermingsmiddelen’

De misstanden bij Thebe

Het bericht 'Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk'

De reconstructie van Nieuwsuur waaruit blijkt dat de coronarichtlijnen tot onveiligheid hebben geleid in de ouderenzorg.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl