Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele’Het bericht ‘Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19854

2020Z19854

(ingezonden 28 oktober 2020)

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele’

  1. Kent u het bericht ‘onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele’? [1]
  2. Hoe oordeelt u over het feit dat een van de auteurs van het ENCO-rapport over kernenergie voormalig directeur is van de kerncentrale in Borssele en huidig voorzitter is van een organisatie die de belangstelling voor nucleaire techniek wil bevorderen?
  3. Wist u wie de auteurs waren van het ENCO-rapport bij de opdrachtverlening of toen het met de Kamer werd gedeeld? Zo ja, heeft die wetenschap een rol gespeeld in de keuze voor de uitvoerder van het onderzoek? Zo nee, waarom achtte u dit geen relevante informatie?
  4. Bent u ook van mening dat een dergelijke belangenverstrengeling de wetenschappelijk waarde van het rapport ondermijnt? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat de twijfels van verschillende Kamerfracties over de onafhankelijkheid van het ENCO-rapport aanleiding zijn om het rapport te laten beoordelen door een onafhankelijke partij, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid afstand te nemen van het ENCO-rapport? Zo nee, waarom niet?

[1] De Volkskrant, 23 oktober 2020 'Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud-directeur Borssele' (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onafhankelijk-onderzoek-pro-kernenergie-blijkt-van-oud-directeur-borssele~bc4cbaec/)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Sienot (D66) en Van der Lee (GroenLinks), ingezonden 28 oktober 2020 (vraagnummer 2020Z19853).


Gerelateerd

Het bericht ‘Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele’

Het bericht ‘Extra uitstoot door afscheid kernenergie’

Het ENCO rapport

Het bericht ‘Kernenergie volgens Wiebes betaalbaar, experts twijfelen’

Het bericht ‘Hoe minder kernenergie, hoe groter de opwarming’

De groeiende steun voor kernenergie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De Pacemaker Protector (Pace-Pro)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl