Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Nederlandse sekteleider (58) verdacht van gijzeling en misbruik kinderen’.Het bericht ‘Nederlandse sekteleider (58) verdacht van gijzeling en misbruik kinderen’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19852

2020Z19852

(ingezonden 28 oktober 2020)

Vragen van de leden Lodders en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederlandse sekteleider (58) verdacht van gijzeling en misbruik kinderen’.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Nederlandse sekteleider (58) verdacht van gijzeling en misbruik kinderen'? 1)
 2. Herinnert u zich het Vragenuur van 13 oktober 2020, waarin het lid Lodders (VVD) de staatssecretaris van Financiën vroeg om de status als algemeen nut beogende instelling (de ANBI-status) af te pakken van organisaties die walgelijke homogenezingstherapieën aanbieden? 2) 
 3. Herinnert u zich dat de staatssecretaris van Financiën in zijn reactie aangaf zich ‘niet te kunnen voorstellen op welke manier deze praktijken het algemeen nut dienen’ en daarbij aankondigde ‘voor het einde van het jaar’ een extra controle te zullen laten uitvoeren met betrekking tot de ANBI-status van deze organisaties, alsmede aankondigde dat hij, als die onderzoeken aanleiding geven tot actie, nader zal bezien wat de Belastingdienst kan doen met het intrekken van de ANBI-status en of daarvoor zelfs wetswijziging nodig zou zijn?
 4. Bent u op de hoogte van de ANBI-status van de Orde der Transformanten?
 5. Kunt u toelichten welk algemeen nut volgens u de Orde der Transformanten dient?
 6. Kunt u toezeggen dat de Belastingdienst ook deze club nader onderzoekt en de Kamer nog voor het einde van het jaar informeert over de mogelijkheden tot het intrekken van de ANBI-status? Zo nee, waarom niet?
 7. Hoe kan het dat er veel organisaties lijken te zijn die, hoewel zij niet het algemeen belang behartigen, toch een ANBI-status hebben?
 8. Hoe is de handhaving op het begrip ‘algemeen nut’? Heeft de Belastingdienst genoeg capaciteit en informatie om hier überhaupt zinvol op te controleren? Kan geborgd worden dat bij een veroordeling de ANBI-status automatisch kan worden afgenomen? Zo nee, waarom niet?
 9. Is het begrip ‘algemeen nut’ nu te ruim geïnterpreteerd, bijvoorbeeld in artikel 5B van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (Awr)? Welke precieze betekenis geeft de wetsgeschiedenis aan ‘algemeen nut’?
 10. Hoe bent u voornemens dit begrip beter te richten, zodat organisaties die claimen het algemeen belang te bevorderen maar dat evident niet doen, voortaan niet meer binnen deze definitie vallen?
 11. Bent u voornemens de door u toegezegde wijziging (zie ook vraag 3) nog voor het einde van deze kabinetsperiode in te dienen/openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?

1) Telegraaf.nl, 22 oktober 2020, 'Sekteleider manipuleerde: mijn beste vriendin moest seks hebben met haar moeder en zusje' (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2001637501/sekteleider-manipuleerde-mijn-vriendin-moest-seks-hebben-met-haar-moeder-en-zusje)

2) 2020D40634


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl