Tweedemonitor / Kamervraag / Het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch NederlandHet uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19843

2020Z19843

(ingezonden 28 oktober 2020)

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

 

  1. Kent u het bericht dat zorgprofessionals in Caribisch Nederland niet in aanmerking komen voor de bonus die wél aan hun collega’s in Europees Nederland wordt toegekend? 1) Zo ja, klopt dit bericht?
  2. Kunt u aangeven hoeveel zorgverleners in Caribisch Nederland in aanmerking zouden kunnen komen voor de bonus als de Europees-Nederlandse regeling voor Caribisch Nederland van toepassing is? Om hoeveel geld gaat het dan precies?
  3. Waarom komen zorgverleners in Caribisch Nederland niet in aanmerking voor deze bonus? Kunt u precies aangeven waarin de onvermoeibare inzet van zorgprofessionals in Caribisch Nederland heeft verschild van die van hun collega’s hier? Bent u het met mij eens dat er eigenlijk geen enkele aanleiding is om deze bonus aan Caribische zorgprofessionals te ontzeggen? Zo nee, waarom niet en staat dit niet op gespannen voet met het uitgangspunt van een gelijkwaardige behandeling van burgers in Europees en Caribisch Nederland?
  4. Bent u alsnog bereid om de bonus óók aan zorgprofessionals in Caribisch Nederland toe te kennen, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor hun bijdrage aan de strijd tegen de verdere verspreiding van het covid-19-virus? Zo nee, waarom niet?

 

 

1) https://koninkrijk.nu/2020/10/24/als-het-om-bonaire-sint-eustatius-en-saba-gaat-regeert-schraalhans-in-den-haag/


Gerelateerd

Het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

De bonus voor de topman van Air France-KLM

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2 infecties in de ziekenhuiszorg

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

Kinderrechten in Caribisch Nederland

De oproep om al het zorgpersoneel een bonus te geven.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl