Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'US signs anti-abortion declaration with group of largely authoritarian governments;Het bericht 'US signs anti-abortion declaration with group of largely authoritarian governments;

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19715

2020Z19715

(ingezonden 27 oktober 2020)

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht 'US signs anti-abortion declaration with group of largely authoritarian governments'.

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht 'US signs anti-abortion declaration with group of largely authoritarian governments'? 1)
  2. Deelt u de mening dat elke vrouw ter wereld toegang moet hebben tot legale en veilige abortus? Zo ja, wat is in dat licht uw reactie op de verklaring die onder leiding van de Verenigde Staten door 30 landen is ondertekend en die de keuzevrijheid van vrouwen inperkt?
  3. Heeft u contact opgenomen met uw Amerikaanse ambtsgenoot om hierover in gesprek te treden? Zo ja, welk resultaat heeft dit opgeleverd of verwacht u dat dit zal opleveren? Zo nee, waarom niet en gaat u op de kortst mogelijke termijn alsnog contact opnemen?
  4. Bent u bereid een reactie te formuleren (mogelijk in Europees verband) om kenbaar te maken dat de Nederlandse regering deze inperking van de keuzevrijheid van vrouwen ten zeerste afkeurt en om de noodzaak tot toegang tot legale en veilige abortus nogmaals te onderstrepen?
  5. Bent u bereid om tijdens de eerstvolgende cyclus van de Universal Periodic Review (UPR) van de VN-Mensenrechtenraad de Verenigde Staten kritisch te bevragen over deze verklaring die de keuzevrijheid van vrouwen inperkt? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u tevens bereid om tijdens de UPR aanbevelingen aan de Verenigde Staten te doen voor het opschorten van de door President Trump ingestelde ‘Global Gag Rule’, om zodoende wereldwijd organisaties in de positie te stellen om op te komen voor vrouwenrechten in het algemeen en het recht op toegang tot legale en veilige abortus?

1) The Guardian, 22 oktober 2020, 'US signs anti-abortion declaration with group of largely authoritarian governments' (https://www.theguardian.com/world/2020/oct/22/us-trump-administration-signs-anti-abortion-declaration)


Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 17731 )

Publicatiedatum
27 Oktober 2020
Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweedemo/domains/tweedemonitor.nl/public_html/kamerstuk.php on line 334
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl