Tweedemonitor / Kamervraag / Onderzoeken die uitwijzen dat koppen in de sport leidt tot hersenschade.Onderzoeken die uitwijzen dat koppen in de sport leidt tot hersenschade.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19613

2020Z19613

(ingezonden 26 oktober 2020)

Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Medische Zorg over onderzoeken die uitwijzen dat koppen in de sport leidt tot hersenschade.

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel 'Hersenschade is er, maar ‘s werelds grootste sportbonden kijken weg'? 1)

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat meerdere wetenschappers tegenwerking ervaren van grote sportbonden zoals de wereldvoetbalbond FIFA, de Amerikaanse Hockey League (NHL) en de National Football League (NFL) bij het doen van onderzoek naar hersenschade?

Vraag 3
Deelt u de mening dat wetenschappers altijd in staat gesteld moeten worden om kritisch onderzoek te doen zonder beïnvloeding van direct belanghebbenden? Zo ja, hoe beoordeelt u het dat grote sportbonden onderzoeken naar hersenschade ontkennen, negeren en zelfs frustreren? Wat vindt u ervan dat grote sportbonden sinds 2001 bijeenkomsten van een groep wetenschappers die aanbevelingen moeten doen voor verbetering van veiligheid en gezondheid van sporters die een hersenblessure oplopen, betalen? Was u hier eerder mee bekend?

Vraag 4
Deelt u de mening dat veiligheid en plezier in het sporten altijd voorop moeten staan en er bij kinderen geen risico’s genomen mogen worden met mogelijk verregaande consequenties?

Vraag 5
Staat u nog achter de woorden “De verschillende onderzoeken naar koppen laten nu nog ruimte voor interpretatie. De onderzoeken geven nog geen eenduidige opvatting of koppen al dan niet schadelijk is voor de gezondheid”? 2)

Vraag 6
Hoe staat u nu tegenover uw conclusie “Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis is geen eenduidig bewijs voor schade als gevolg van koppen”? 3) Kan het zijn dat deze conclusie mogelijk is getrokken op basis van onvolledige informatie?

Vraag 7
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het Nederlandse onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten van koppen in het jeugdvoetbal door de KNVB in samenwerking met AMC/VU? Wat is de rol van de KNVB? Financiert de KNVB dit alleen of heeft de bond ook invloed op de resultaten? Is de verwachting nog steeds dat de resultaten in het voorjaar van 2021 bekend zijn?

Vraag 8
Bent u, aangezien internationaal onderzoek steeds meer uitwijst dat koppen (zeker bij kinderen) hersenschade oplevert, nu wel bereid om alvast met de KNVB en andere Nederlandse sportbonden in gesprek te gaan over maatregelen?

Vraag 9
Wilt u deze vragen een voor een beantwoorden voor het wetgevingsoverleg Onderdeel sport en bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken op 30 november?

1) NRC.nl, 23 oktober 2020, 'Hersenschade is er, maar ‘s werelds grootste sportbonden kijken weg' (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/sportbonden-zaaien-twijfel-over-hersenletsel-a4017128)

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 3827

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 3653


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl