Tweedemonitor / Kamervraag / Eventuele aangescherpte coronamaatregelen op voorgezet speciaal onderwijs.Eventuele aangescherpte coronamaatregelen op voorgezet speciaal onderwijs.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19531

Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over eventuele aangescherpte coronamaatregelen op voorgezet speciaal onderwijs (ingezonden 23 oktober 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat op het voorgezet speciaal onderwijs (vso) veel leerlingen rondlopen tussen de 18 en 23 jaar oud? Zo ja, hoeveel leerlingen zijn dit precies volgens de meest recente cijfers, waarbij zakkers, examenafhakers en zittenblijvers worden meegenomen?

Vraag 2

Herkent u het signaal dat in het vso momenteel de klassen overvol zitten; namelijk 18 tot 20 leerlingen per klas in plaats van 8 tot 12 leerlingen?

Vraag 3

Bent u op de hoogte dat lokalen en gangen te klein en smal zijn in het vso, waardoor het momenteel niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden?

Vraag 4

Wat betekent dit voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten?

Vraag 5

Bent u van mening dat de coronamaatregelen aangescherpt moeten worden in het vso, zodat het welzijn en de veiligheid van leerlingen en leerkrachten wordt gewaarborgd? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Ziet u kansen in de oplossing om «half om half» onderwijs aan te bieden?

Vraag 7

Is momenteel het hybride onderwijs op orde bij vso scholen? Zo nee, hoe gaat scholen helpen dit wel op orde te krijgen?

Vraag 8

Heeft u signalen ontvangen dat veel vso leerlingen een achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld omdat het lastig is voor scholen om aan beschikbare subsidie met eigen inzicht invulling te geven door de aanwezigheid van bureaucratie?


Gerelateerd

Eventuele aangescherpte coronamaatregelen op voorgezet speciaal onderwijs.

De wachtlijsten bij het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs dat de massale toestroom van leerlingen niet aankan

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het leerlingenvervoer in het voortgezet speciaal onderwijs

De uitzending van Nieuwsuur van maandag 5 oktober 2020

Consequenties van de corona-crisis voor examenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs bij de slaag-zakregeling die via een staatsexamen hun diploma moeten behalen

De examens in het voorgezet speciaal onderwijs.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl