Tweedemonitor / Kamervraag / De antwoorden op vragen over een zinkgat in KerkradeDe antwoorden op vragen over een zinkgat in Kerkrade

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19383

2020Z19383

(ingezonden 21 oktober 2020)

Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer en Ploumen (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de antwoorden op vragen over een zinkgat in Kerkrade

1

Waarom ontwijkt u de eerdere vraag (vraag 4) wie aansprakelijk is voor de schade die is opgetreden? Kunt u ons alsnog een antwoord geven op de vraag wie aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan? Is dit de gemeente, de aannemer of een andere partij? 1)

2

Hoe kan het Waarborgfonds Mijnbouwschade volgens u een rol spelen bij de schade ontstaan doordat er aan een verborgen schacht is gewerkt, aangezien u in uw antwoord op de eerdere vraag 2 stelt dat dit fonds kan worden aangesproken? Heeft u hier contact over gehad met het Waarborgfonds? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?

3

Kunt u aangeven welke risico’s er voor omwonenden zijn, aangezien wij u eerder vroegen of de omwonenden op de hoogte zijn van eventuele risico's (vraag 5)?

4

Klopt het dat er ten tijde van het ongeluk toch 12 mensen woonden, gezien het feit dat u in uw antwoord op vraag 7 aangeeft dat het pand naast het zinkgat onbewoond was en inmiddels onbewoonbaar is verklaard?

5

Wij vroegen u welke lessen er zijn geleerd (vraag 6), kunt u deze vraag inmiddels beantwoorden?

1) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2020-2021, ingezonden op 24 september 2020 met kenmerk 2020Z17086

Antwoord op

Een sinkhole in Kerkrade. (24 September 2020)
Reactietijd: 27 dagen


Indiener

Sandra Beckerman (SP)

Henk Nijboer (PvdA)

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 17667 )

Publicatiedatum
21 Oktober 2020
Gerelateerd

De wegverzakking in Kerkrade

Een sinkhole in Kerkrade.

Het bericht dat er ook bevingen bij zoutwinning kunnen ontstaan

Maatwerk voor huurders bij Vestia

Het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting

Het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

Problemen met ouderverklaringen en DUO

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl