Tweedemonitor / Kamervraag / Het afschaffen van de collectiviteitskortingHet afschaffen van de collectiviteitskorting

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19316

2020Z19316

(ingezonden 20 oktober 2020)

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over het afschaffen van de collectiviteitskorting

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘De collectiviteitskorting op zorgverzekeringen verdwijnt. Hoe raakt dat zieken met een smalle beurs’? (1)
  2. Bent u zich ervan bewust dat met het verdwijnen van de collectiviteitskorting ook de zogenaamde ‘gemeentepolis’ verdwijnt?
  3. Bent u het ermee eens dat een gemeentepolis een efficiënt middel kan zijn waarmee mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen tegen ziektekosten kunnen worden verzekerd, tegen een voor hen aanvaardbare prijs?
  4. Bent u zich bewust van het risico dat het verdwijnen van de gemeentepolis kan leiden tot hogere ziektekosten en meer schulden voor de hiervoor bedoelde mensen, en dat zij als gevolg daarvan mogelijk zorg zullen gaan mijden? Vindt u dat een gewenst effect van het onverkort schrappen van de collectiviteitskorting?
  5. Hoe beoordeelt u het rapport dat vorig jaar door het CPB over de gemeentepolis is uitgebracht (2), waarbij op de hierboven genoemde negatieve effecten wordt gewezen en er eveneens een aantal oplossingen voor het voorkómen van die effecten wordt aangedragen?
  6. Bent u bereid bij het schrappen van de collectiviteitskorting een uitzondering te maken voor de gemeentepolis?
  7. Bent u bereid met zorgverzekeraars en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de tafel te gaan om te borgen dat de gemeentepolis ook in de toekomst kan worden aangeboden, en daar eveneens het in vraag vijf benoemde rapport bij te betrekken?
  1. Trouw, 19 oktober 2020, 'De collectiviteitskorting op zorgverzekeringen verdwijnt. Hoe raakt dat zieken met een smalle beurs?' https://www.trouw.nl/binnenland/de-collectiviteitskorting-op-zorgverzekeringen-verdwijnt-hoe-raakt-dat-zieken-met-een-smalle-beurs~be680ffe/
  2. Centraal Planbureau, 19 augustus 2019, 'Verbeteropties gemeentepolis' https://www.cpb.nl/verbeteropties-gemeentepolis


Gerelateerd

Het afschaffen van de collectiviteitskorting

De collectiviteitskorting op de zorgverzekering

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Britse beleggers zitten niet te wachten op afschaffen dividendbelasting'

Het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting veel meer kost dan de 1,4 miljard euro die in het regeerakkoord voorzien was

De afschaffing van de dividendbelasting

De uitzending van Radar van 8 februari 2021 ‘Afschaffen levensloopregeling: ‘Overheid verandert halverwege de spelregels’’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl