Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg’Het artikel ‘Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19258

2020Z19258

(ingezonden 19 oktober 2020)

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg’.

1

Wat is uw reactie op het artikel ‘Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg’? 1)

2

Wat vindt u ervan dat één op de vijf onderzochte bedrijven meer dan 10 procent winst maakt en in de commerciële jeugdzorghoek 40 procent boven dat winstpercentage zit?

3

Wat vindt u ervan dat jeugdzorgaanbieders 100 miljoen euro overhouden, terwijl gemeenten miljoenen tekort komen?

4

Wat vindt u ervan dat inkoopmodellen van de gemeente Tilburg, resultaatgericht en via arrangementen, het mogelijk maken om veel geld te verdienen?

5

Wat vindt u ervan dat aanbieders hoge tarieven betaald krijgen voor diensten die lang niet altijd als nuttig worden ervaren voor de doelgroep waar zij mee werken, zoals bepaalde administratie?

6

Hoe is het mogelijk dat aanbieders zelf best lagere tarieven willen krijgen, maar dit niet kan worden aangepast omdat geen uitzonderingen mogen worden gemaakt? Hoe gaat u deze weeffout in het systeem oplossen?

7

Hoe verklaart u de relatief lage personeelskosten bij veel aanbieders in Brabant?

8

Hoe staat u tegenover de mening van bestuurskundige Menno Fenger, die stelt: “Het is tijd dat gemeenten serieus toezicht gaan houden. Gemeenten moeten zelf jaarrekeningen door gaan spitten. Laten zij dat na, dan hebben ze hun tekorten óók aan zichzelf te danken”?

9

Hoe staat u tegenover de mening van wethouder Marcelle Hendrickx die juist stelt dat dit toezicht bovenregionaal moet zijn omdat aanbieders meestal in meerdere regio’s actief zijn?

10

In hoeverre is het volgens u mogelijk om op basis van de resultaten uit dit onderzoek in Tilburg conclusies te trekken over de kosten van de jeugdzorg elders in het land?

11

Wat gaat u doen om de tekorten bij gemeenten op te lossen en ervoor te zorgen dat het geld daadwerkelijk terechtkomt bij de jeugdzorg en niet verdwijnt in de zakken van aanbieders?

1) Follow The Money, 17 otober 2020, 'Top verdienen aan jeudgzorg in Tilburg', (https://www.ftm.nl/artikelen/top-verdienen-aan-jeugdzorg-in-tilburg?share=Rq%2BFbc%2FvaUprczWunn9gXCTkY%2F35%2BSNwJ0R8nLJkh90m13AcUHwrKXNVZqKTZag%3D)

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Westerveld (GroenLinks), ingezonden 19 oktober 2020, vraagnummer 2020Z19254 en van het lid Peters (CDA), ingezonden 19 oktober 2020, vraagnummer 2020Z19256


Indiener

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 17627 )

Publicatiedatum
19 Oktober 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl