Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt’Het bericht ‘Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19244

2020Z19244

(ingezonden 19 oktober 2020)

Vragen van de leden Amhaouch en Van Helvert (beiden CDA)aan de minister-president en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt’.

1

Bent u bekend met het bericht ‘Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt’? 1)

2

Welke contacten zijn er afgelopen jaar vanuit Den Haag geweest met VDL Nedcar over het mogelijk niet verlengen van het contract met BMW? Zijn er afgelopen jaar vanuit Den Haag contacten geweest met BMW en/of de Duitse regering, waarin dit aan de orde is gesteld?

3

Welke ministeries zijn momenteel betrokken bij het vinden van een duurzame oplossing voor VDL Nedcar en op welke manier(en)?

4

Deelt u de mening dat het voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar en het behoud van maakindustrie en werkgelegenheid in Limburg van belang is dat wordt gekeken naar de bredere behoeftes in de regio op het gebied van economie, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van infrastructuur?

5

Bent u bereid om met VDL Nedcar, alle betrokken ministeries, de provincie Limburg, gemeentes en andere betrokken partijen tot een integraal actieplan te komen waarin al deze behoeftes worden meegenomen om zo een duurzame vestiging van VDL Nedcar in Limburg op lange termijn te garanderen, mede tegen de achtergrond van de unaniem aangenomen motie van het lid Amhaouch c.s. over steun voor de maakindustrie in de herstelfase na de coronacrisis? 2)

1) De Limburger, 16 oktober 2020 'Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt' (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201015_97529598)

2) Kamerstuk 35438, nr. 9


Gerelateerd

Het bericht ‘Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt’

Verplichte diensten op zaterdagmiddag bij VDL Nedcar die in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet

Het wereldwijde chiptekort en de noodzaak van een sterke, onafhankelijke Europese halfgeleiderindustrie

De Sponsoring van EU-voorzitters door bedrijven

De arbeidsmarkt in Limburg

Het bericht 'VDL Groep verliest busorder aan Chinees bedrijf'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De zaak van VDL-RUAG Shelters B.V. tegen de Staat der Nederlanden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl