Tweedemonitor / Kamervraag / Het klimaatgeblunder van de Verenigde Naties (VN)Het klimaatgeblunder van de Verenigde Naties (VN)

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19137

2020Z19137

(ingezonden 16 oktober 2020)

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het klimaatgeblunder van de Verenigde Naties (VN)

  1. Bent u bekend met het bericht 'Klimaatrel: ‘VN blunderen met rapport’ – Alarmistische toon ondanks dalende trend natuurrampen'? 1)
  2. Wat vindt u van het VN-rapport “Human Cost of Disasters”, waarin enerzijds wordt gesproken van een “duizelingwekkende stijging van klimaatgerelateerde rampen over de laatste twintig jaar” en anderzijds wordt beweerd dat het aantal natuurrampen sinds 2000 juist met 15% isafgenomen? 2)
  3. Hoe beoordeelt u deze schaamteloze, tenenkrommende tegenstrijdigheid? Deelt u de mening dat dit geblunder tekenend is voor het hele klimaatbeleid – ook het uwe – dat van tegenstrijdigheden, aannames en klimaatbangmakerij aan elkaar hangt?
  4. Deelt u de conclusie dat de VN geen klimaatwetenschap, maar klimaatpolitiek bedrijven? Deelt u daarnaast de conclusie dat die VN-klimaatpolitiek eruit bestaat om mensen continu voor de gek te houden en angst aan te jagen met allerlei doembeelden over klimaatverandering?
  5. Bent u ervan op de hoogte dat rampzalige voorspellingen in de afgelopen decennia, bijvoorbeeld over de “enorme” stijging van de zeespiegel, nooit zijn uitgekomen?
  6. Bent u ertoe bereid om – voor zover dat met een beetje gezond verstand überhaupt mogelijk was – de klimaathysterie van de VN en aanverwante klimaatgeobsedeerde clubs niet meer serieus te nemen? Wanneer stopt u met uw eigen klimaatagenda en stuurt u de VN een brief met daarin de mededeling dat Nederland uit het Klimaatakkoord van Parijs stapt (conform artikel 28)?

1) De Telegraaf, 15 oktober 2020 'Klimaatrel: ‘VN blunderen met rapport’ – Alarmistische toon ondanks dalende trend natuurrampen'

2) United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2020 'The human cost of disasters: an overview of the last 20 years (2000-2019)' (https://www.undrr.org/publication/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019) 


Gerelateerd

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de vergelijkingen tussen rechtsstelsels en het World Justice Project

Het uitfaseren van subsidies voor houtige biomassa

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De vergelijking van rechtsstelsels en de methode van het World Justice Project

Het bericht dat huizenbezitters honderden euro’s extra kwijt zijn aan taxaties.

Het bericht 'Proefproject ‘van gas af’ stilgelegd'

Het rapport van de Commissie-Oskam over tarieven en marktwerking voor deurwaarders

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl