Tweedemonitor / Kamervraag / De situatie in Zuid-Afrika.De situatie in Zuid-Afrika.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19136

2020Z19136

(ingezonden 16 oktober 2020)

Vragen van de leden Van Helvert, Geurts (beiden CDA) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Zuid-Afrika.

Vraag 1:

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘South Africa: Deadly attacks on white farmers, a risk of new racial tensions’? (1)

Vraag 2:

Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van het lid Van Helvert over uw bezoek aan Zuid-Afrika (2) en de motie-Van Helvert/Van der Staaij over de landonteigening van blanke boeren in Zuid-Afrika? (3)

Vraag 3:

Kunt u aangeven op welke momenten u, conform de motie-Van Helvert/Van der Staaij, bilateraal en in internationale fora aandacht heeft gevraagd voor de precaire situatie van de Boeren in Zuid-Afrika? En waar hebben deze inspanningen in geresulteerd?

Vraag 4:

Klopt het dat het aantal 'Plaasmoorde' (erfaanvallen) en het aantal extreme geweldsincidenten tegen blanke Boeren in Zuid-Afrika de afgelopen tijd flink zijn gestegen? En bent u bereid uw zorgen hierover met de Zuid-Afrikaanse autoriteiten te delen?

Vraag 5:

Acht u het opportuun om het toenemende racistische geweld tegen de Boeren in Zuid-Afrika te agenderen in de VN-Mensenrechtenraad?

Vraag 6:

Heeft u kennisgenomen van het nieuwe wetsvoorstel omtrent landonteigening van de Zuid-Afrikaanse regering en wat is uw appreciatie van dit wetsvoorstel? (4)

Vraag 7:

Klopt het dat in het nieuwe wetsvoorstel de mogelijkheid van landonteigening zonder compensatie is opgenomen? En zo ja, welke voorwaarden zijn er gesteld voor het onteigenen zonder compensatie?

Vraag 8:

Deelt u de vrees dat door de voorgenomen wetgeving voornamelijk blanke Boeren het slachtoffer zullen worden van landonteigening zonder compensatie?

Vraag 9:

Deelt u de mening dat landonteigening zonder compensatie indruist tegen internationale mensenrechtenverdragen en dat Nederland en de Europese Unie daarom stelling moeten nemen tegen dergelijke wetgeving?

Vraag 10:

Kan deze wetgeving ook van invloed zijn op Nederlandse bedrijven en investeringen in Zuid-Afrika?

Vraag 11:

Welke mogelijkheden ziet u om de Zuid-Afrikaanse regering te bewegen af te zien van wetgeving die willekeurige ontneming van eigendom zonder compensatie mogelijk maakt?

Vraag 12:

Wat zijn de implicaties van een no-deal Brexit voor de handelsrelatie tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika?

  1. https://northafricapost.com/44506-south-africa-deadly-attacks-on-white-farmers-a-risk-of-new-racial-tensions.html
  2. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 2293
  3. Kamerstuk 32735, nr. 262
  4. https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202010/43798gon1082.pdf


Gerelateerd

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De situatie in Zuid-Afrika.

De discriminatie van, onteigeningen van en moordpartijen op blanke boeren in Zuid-Afrika

De toenemende onzekerheid van eigendom en investeringen in Zuid-Afrika

De ontwikkeling dat Zuid-Afrika in sneltreinvaart aankoerst op landonteigening

De voornemens omtrent landonteigening in Zuid-Afrika

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl